David Cameron: 'dim modd atal codiad cyflog'

  • Cyhoeddwyd
Senedd yn San SteffanFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Rhybudd gan David Cameron am gyflogau Aelodau Seneddol

Mae'r Prif Weinidog David Cameron wedi rhybuddio na fyddai'n gallu atal codiad cyflog i Aelodau Seneddol os yw grŵp annibynnol yn ei awgrymu.

Gallai adroddiad yr Awdurdod Safonau Seneddol Annibynnol argymell codiad cyflog i Aelodau Seneddol pan fydd yn cael ei gyhoeddi yn ddiweddarach yn y mis.

Mae adroddiadau y gallai'r corff awgrymu cynnydd o hyd at 15% neu bron i £10,000 i gyflogau ASau.

Ond dywedodd Mr Cameron fod angen lleihau costau yn San Steffan a'i bod yn "amhosib" meddwl am gynyddu costau i drethdalwyr.

Ymgynghoriad

Bydd ymgynghoriad ar argymhellion yr adroddiad yn cael ei gynnal, cyfle i'r cyhoedd ac Aelodau Seneddol roi eu barn.

Bydd y grŵp yna yn rhoi eu penderfyniad terfynol a gallai'r newidiadau ddod i rym erbyn 2015.

Mae Aelodau Seneddol yn derbyn cyflog sylfaenol o £66,396 y flwyddyn ar hyn o bryd.

Mae'r Prif Weinidog wedi galw ar yr awdurdod i ymddwyn yn deg.

Dywedodd Mr Cameron: "Beth bynnag yw awgrym yr adroddiad, ni all cost gwleidyddiaeth yn San Steffan gynyddu. Dylai'r gost leihau."

Gwrthod y codiad

Dywedodd y Dirprwy Brif Weinidog Nick Clegg na fyddai'n derbyn codiad cyflog os byddai un yn cael ei argymell.

Dywedodd y byddai'n anodd iawn i'r cyhoedd ddeall unrhyw godiad cyflog tra bod toriadau yn effeithio ar safonau byw.

Mae Mr Cameron eisoes wedi ceisio lleihau costau yn San Steffan drwy leihau nifer yr Aelodau Seneddol o 650 i 600.

Ond ni chafodd y cynllun hwnnw ei basio yn Nhŷ'r Cyffredin oherwydd gwrthwynebiad y Democratiaid Rhyddfrydol.

Cafodd yr awdurdod ei sefydlu yn sgil helynt costau ASau.