Galw am ddileu Cymraeg ail iaith

Published
image captionDywed Cymdeithas yr Iaith y dylai pob athro newydd gymhwyso fedru cyfathrebu yn y Gymraeg

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi galw am ddileu addysg Gymraeg ail iaith yn ysgolion Cymru.

Bydd y mudiad yn cyflwyno papur polisi i adolygiad Llywodraeth Cymru i addysg fel ymateb i ganlyniadau Cyfrifiad 2011.

Ymhlith cyfres o fesurau eraill, mae'r Gymdeithas hefyd yn galw am gyflwyno lleiafswm o draean y cwricwlwm trwy gyfrwng y Gymraeg ymhob ysgol.

Maen nhw hefyd yn dweud y dylai pob athro sydd newydd gymhwyso fedru cyflwyno eu gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg.

Bydd y ddogfen a fydd yn cael ei chyflwyno i'r llywodraeth hefyd yn dweud "mai methiant addysgol yw amddifadu unrhyw un o'r sgil hanfodol o fedru cyfathrebu a thrafod ei waith yn Gymraeg".

'Hap a damwain daearyddol'

Mae'r Gymdeithas yn dweud mai 16.8% o ddisgyblion Blwyddyn 9 sy'n cael eu hasesu mewn Cymraeg iaith gyntaf yn ôl ystadegau Llywodraeth Cymru ac ychwanegodd cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Robin Farrar:

"Rydym yn credu bod y Gymraeg yn perthyn i bawb yng Nghymru - mae'n rhan o etifeddiaeth pawb o bob cefndir.

"Mae'n annheg mai dim ond lleiafrif o bobl ifanc sy'n cael y cyfle i addysg cyfrwng Cymraeg ar hyn o bryd, a hynny trwy hap a damwain daearyddol a dewis eu rhieni.

"Dylem anelu at sicrhau bod pob plentyn yn rhugl ac yn cael byw yn Gymraeg, felly mae'r term 'ail-iaith' yn anaddas erbyn hyn.

"Ddylai'r system ddim amddifadu pobl ifanc o'u hawl i fyw yn Gymraeg fel hyn."

Dywed y mudiad hefyd eu bod am weld symudiad tuag at drefn lle bydd pob disgybl yn derbyn cyfran o'u haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg yn ogystal ag astudio Cymraeg fel pwnc "fel bod ganddyn nhw'r gallu i weithio trwy gyfrwng y Gymraeg".

Bydd y ddogfen yn cael ei chyflwyno i Gynhadledd Fawr Llywodraeth Cymru yn Aberystwyth ar Orffennaf 4.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol