Ymweliad brenhinol â chartre' bardd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Y Tywysog Charles yn cwrdd â phlant yn Llanymddyfri

Mae'r Tywysog Charles a Duges Cernyw wedi dechrau eu taith haf i Gymru gydag ymweliad â chyn gartref Dylan Thomas yn Nhalacharn, Sir Gâr.

Y tywysog yw noddwr Gŵyl 100 Dylan Thomas sy'n dathlu can mlynedd ers geni'r bardd yn 1914.

Bu'r cwpwl yn cwrdd â staff yr amgueddfa yn y Tŷ Cwch yn Nhalacharn.

Yn y dre' fe ysgrifennodd Dylan Thomas ei ddrama enwog Dan y Wenallt, ac roedd yn byw yno gyda'i wraig Caitlin a'u tri o blant ym mlynyddoedd olaf ei fywyd o 1949 tan 1953.

Aeth Charles a Camilla ar daith o gwmpas yr adeilad, sydd bellach yn ganolfan dreftadaeth, siop lyfrau a chaffi, gydag wyres Dylan Thomas, Hannah Elis.

Disgrifiad o’r llun,
Yn y Tŷ Cwch yn Nhalacharn yr ysgrifennodd Dylan Thomas y ddrama Dan y Wenallt

Mae'r ymweliad yn rhan o ddiwrnod cyntaf prysur i'r ddau sy'n treulio wythnos yng Nghymru bob mis Gorffennaf.

Digwyddiad cyntaf yr ymweliad ddydd Llun oedd cwrdd ag aelodau Partneriaeth Datblygu Llanymddyfri a chynrychiolwyr y cyngor lleol yng nghanolfan waith wledig gyntaf Cymru - Canolfan Waith Llanymddyfri.

Yn ddiweddarach mae'r tywysog yn cyflwyno medalau i staff Heddlu Dyfed Powys ym mhencadlys y llu yn Llangynnwr.

Gwasg

Yn y cyfamser, mae Duges Cernyw yn ymweld â gwasg annibynnol fwyaf Cymru, Gwasg Gomer, yn Llandysul, Ceredigion.

Yng nghartref y ddau yn Llwynywermod bydd te parti i blant a'u teuluoedd o'r elusen Dreams and Wishes, elusen sy'n cefnogi pobl ifanc sy'n ddifrifol wael.

Bydd y Tywysog a'r Dduges yn y gogledd ddydd Mawrth cyn troi'n ôl i'r de ddydd Iau i fynd i stiwdios drama newydd BBC Cymru ym Mhorth y Rhath.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol