Achub dau frawd o'r môr

Cyhoeddwyd

Mae'r RNLI wedi achub dau frawd aeth i drafferthion mewn caiac ger traeth Aberporth yng Ngheredigion.

Roedd y ddau frawd, 5 ac 16 oed, yn y caiac am 3:20 brynhawn Sadwrn pan safodd yr ieuengaf o'r ddau i fyny a disgyn i'r dŵr.

Doedden nhw ddim yn gwisgo siacedi achub, a phan welodd y bachgen 16 oed bod ei frawd mewn trafferthion fe neidiodd i'r môr i'w gynorthwyo.

Roedd achubwr bywyd yr RNLI yn gwylio'r cyfan o'r lan, ac fe redodd i'w hachub gyda bwrdd achub.

Llwyddodd i'w tynnu i'r lan ac ni chafodd yr un o'r ddau anaf.

Dywedodd Vinny Vincent o'r RNLI: "Mae'n bwysig peidio torri cysylltiad gyda'ch cwch neu gaiac ar y dŵr ac i wisgo siaced achub bob tro - roedd y ddau fachgen yma yn ffodus bod achubwr bywyd yno oherwydd mae sefyllfaoedd fel hyn yn gallu gwaethygu'n gyflym."