Is-ganghellor: 'Rhaid diwygio cyllid'

  • Cyhoeddwyd
graddedigionFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Dywed yr Athro Riordan bod ffioedd dysgu yn symud incwm o Gymru i brifysgolion Lloegr

Rhaid i weinidog addysg newydd Cymru adolygu ffioedd dysgu a sicrhau bod gan brifysgolion Cymru yr un lefel o gyllid a rhai Lloegr, yn ôl un academydd blaenllaw.

Dywedodd Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd, yr Athro Colin Riordan, bod angen i Huw Lewis gefnogi diwygiadau sydd â'r nod o ddenu myfyrwyr.

Dechreuodd Mr Lewis yn ei swydd yn dilyn ymddiswyddiad disymwth Leighton Andrews yr wythnos diwethaf.

Dywed yr Athro Riordan bod rhai cyrsiau yng Nghymru yn denu £1,500 yn llai o gyllid am bob myfyriwr â chyrsiau tebyg mewn prifysgolion yn Lloegr.

Yr wythnos hon bydd Mr Lewis yn cyflwyno'r darn cyntaf o ddeddfwriaeth, Mesur Addysg (Cymru), ac yn gwneud datganiad am y corff rheoleiddio newydd Cymwysterau Cymru.

'Sgil-effaith anffodus'

Wrth siarad ar raglen Sunday Politics ar BBC1 Cymru, dywed yr Athro Riordan bod angen cefnogaeth y gweindog ar brifysgolion Cymru wrth ddiwygio'r sustem gyllido er mwyn eu cynorthwyo i ddenu myfyrwyr.

Dywedodd: "Mae prifysgolion sy'n dysgu cyrsiau sydd â chostau uchel - fel peirianneg neu rai o'r gwyddorau - yn gweld bod prifysgolion Lloegr ar hyn o bryd yn derbyn tua £1,500 yn fwy am bob myfyriwr nag yr ydym ni."

Mae Llywodraeth Cymru â pholisi o osod uchafswm o £3,500 o ffioedd ar fyfyrwyr o Gymru lle bynnag y byddan nhw'n astudio.

Ychwanegodd yr Athro Riordan: "Fedra i weld sut bod hynny'n bolisi da i fyfyrwyr sy'n byw yng Nghymru.

"Ond sgil-effaith anffodus hynny yw bod Llywodraeth Cymru yn talu prifysgolion Lloegr, ac rwy'n siŵr nad y bwriad gwreiddiol yr arian a drosglwyddwyd i Gymru o drysorlys y DU."

Ffynhonnell y llun, Cardiff University
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Athro Colin Riordan am weld adolygiad o'r polisi ffioedd dysgu

Roedd am weld adolygu ffioedd dysgu wedi'r etholiad nesaf, yn ddelfrydol ar sail drawsbleidiol.

Ffigyrau PISA

Mae galwadau hefyd am newid i bolisïau ysgolion gan y gweinidog newydd.

Bydd angen i Huw Lewis benderfynu sut i ymateb i Adroddiad Hill sy'n galw am gwtogi nifer yr awdurdodau lleol sy'n rhedeg ysgolion o draean.

Dywedodd David Evans o undeb NUT Cymru bod cytundeb cyffredinol "bod 22 yn ormod" a bod angen "proses mwy effeithlon" tra'n cadw atebolrwydd yn lleol.

Mae undebau athrawon wedi bod mewn anghydfod gyda Llywodraeth Cymru am rai o'i pholisïau, yn enwedig bandio ysgolion.

Cafodd y rhain eu cyflwyno wedi i Gymru ymddangos yn isel iawn ar restr PISA, asesiad rhyngwladol o ddisgyblion ysgolion.

Roedd y ffigyrau diwethaf gan PISA yn 2010, ac mae disgwyl y ffigyrau nesaf ym mis Rhagfyr eleni.