Symud pennaeth heddlu Barbados o'i swydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BajanReporter.com
Disgrifiad o’r llun, Roedd Comisiynydd yr heddlu Darwin Dottin wedi honni bod yr achos wedi cael ei ymchwilio'n drylwyr

Mae Cymraes sy'n un o ddwy fenyw a gafodd eu treisio yn Barbados wedi croesawu cael gwared ar Gomisiynydd Heddlu'r Ynys.

Cafodd Diane Davies, 63 oed o'r Fali ar Ynys Môn, a Dr Rachel Turner eu treisio ym mis Hydref 2010.

Fe wnaeth y ddwy ildio'u hawl i aros yn ddienw er mwyn beirniadu'r ymchwiliad i'r achosion gan i heddlu Barbados honni mai Derrick Crawford, dyn lleol 47 oed, oedd yn gyfrifol am yr ymosodiadau er iddyn nhw fynnu nad ef oedd yn gyfrifol.

Mae'r Comisiynydd Heddlu Darwin Dottin wedi cael ei roi ar ddyletswyddau gweinyddol, ond mae'r BBC ar ddeall bod Mr Dottin yn apelio'r penderfyniad.

Cafodd yr achos yn erbyn Mr Crawford ei daflu allan gan lys yn Barbados y llynedd.

Mae'r ddwy wedi galw am ymchwiliad i'w triniaeth gan heddlu Barbados am fod yr heddlu'n parhau i fynnu mae Mr Crawford oedd yn euog er gwaethaf datganiadau'r ddwy ac absenoldeb unrhyw dystiolaeth fforensig yn ei erbyn.

Ar ddiwedd yr achos llys mynnodd Mr Dottin mewn cynhadledd newyddion bod Heddlu Brenhinol Barbados wedi adolygu'r holl dystiolaeth ac nad oedd "unrhyw beth am y mater fyddai'n arwain i mi golli cwsg".

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Brwydrodd Dr Rachel Turner (chwith) and Diane Davies (dde) i glirio enw Derick Crawford

Awgrymodd efallai nad oedd Mrs Davies a Dr Turner wedi adnabod yr ymosodwr am ei fod o "hil wahanol".

Dywedodd Mrs Davies wrth y BBC ei bod "wrth ei bodd" nad oedd Comisiynydd Duttin bellach yn ei swydd.

"Fe gefnogodd ymchwiliad yr heddlu a throi arnom ni," meddai Mrs Davies.

Galwodd ar bwy bynnag fydd yn olynu Mr Dottin i "ailagor yr achos a dod o hyd i'r dyn wnaeth ymosod arnom ni".

Straeon perthnasol