Tal Michael: Ymgeisydd Llafur

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun, Tal Michael sydd wedi ei ddewis fel ymgeisydd Llafur yn isetholiad Ynys Môn ar Awst 1

Mae'r blaid Lafur wedi dewis Tal Michael fel eu hymgeisydd yn isetholiad Cynulliad Ynys Môn ar Awst 1.

Bydd yr isetholiad yn cael ei gynnal yn dilyn ymadawiad yr aelod blaenorol, Ieuan Wyn Jones, er mwyn symud i swydd newydd fel arweinydd Parc Gwyddoniaeth Menai.

Wedi iddo gael ei ddewis o restr fer o bedwar mewn cyfarfod yn Llanfair PG, dywedodd Mr Michael:

"Rwyf wrth fy modd yn cael fy newis gan aelodau Llafur Cymru fel eu hymgeisydd ar gyfer isetholiad Ynys Môn ar Awst 1.

"Am rhy hir mae pobl Ynys Môn wedi cael eu gadael i lawr a'u cymryd yn ganiataol yn y Cynulliad gan Plaid (Cymru).

"Bydd pleidlais i Lafur Cymru ar Awst 1 yn bleidlais dros fwy o swyddi a swyddi gwell; dyfodol i'n pobl ifanc a chymorth i warchod ein hiaith a'n diwylliant.

"Gallai'r dewis yn yr etholiad yma ddim bod yn fwy clir; Aelod Cynulliad Llafur Cymru, gyda chefnogaeth plaid Llywodraeth Cymru, yn barod i gyflawni ar ran pobl leol, neu Aelod Cynulliad Plaid yn protestio o'r cyrion."

Mae Plaid Cymru eisoes wedi dewis Rhun ap Iorwerth fel eu hymgeisydd nhw, Nathan Gill yw ymgeisydd UKIP a Neil Fairlamb sydd yn cynrychioli'r Ceidwadwyr. Steve Churchman yw ymgeisydd y Democratiaid Rhyddfrydol.

Straeon perthnasol