Awstralia'n ennill: Y gyfres yn gyfartal

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Leigh Halfpenny giciodd holl bwyntiau'r Llewod

Awstralia 16-15 Llewod Prydain ac Iwerddon

Roedd y nerfau yn amlwg ar y ddwy ochr yn y cyfnod agoriadol.

Y Llewod ddechreuodd orau gan sicrhau mwyafrif y tir yn y deng munud cyntaf, ac fe ddaeth dwy gôl gosb yn sgil hynny.

Y syndod mwyaf oedd bod Leigh Halfpenny wedi methu'r gyntaf gan daro'r postyn, ond roedd ei ail yn gywir i roi'r ymwelwyr ar y blaen.

Ond fe ddaeth Awstralia yn ôl yn gryf gan roi pwysau mawr ar sgarmes y Llewod a Maku Vunipola yn enwedig.

Christian Leali'ifano oedd â'r gwaith o gicio at y pyst i'r tîm cartref, ac fe ddangosodd ei hun i fod mor ddibynadwy â Halfpenny gan lwyddo gyda thair ymgais.

Ond tua diwedd yr hanner cyntaf, fe lwyddodd y Llewod i ddatrys rhai o'u problemau yn y sgarmes, ac roedd troed dde Halfpenny cystal ag erioed wrth sicrhau mai'r Llewod oedd ar y blaen ar yr egwyl o 12-9.

Rhediad North

Os oedd yr hanner cyntaf yn agos a thynn, roedd yr ail yn wledd o rygbi agored gyda'r ddau dîm yn ceisio creu'r bwlch allai agor amddiffyn y gwrthwynebwyr.

Er hynny doedd dim sgor o gwbl am dros ugain munud wedi'r egwyl, a phan ddaeth y cyfle, fe ddaeth ar ddiwedd cyfnod anhygoel oedd yn cynnwys rhediad gan George North gydag asgellwr Awstralia yn cael ei gario ar ei ysgwydd.

Doedd e ddim yn gyfle hawdd - cic gosb o dros 50 metr, ond fe lwyddodd Halfpenny i wneud i hynny edrych yn hawdd i ymestyn mantais y Llewod i 15-9.

Bellach roedd Awstralia'n taflu popeth at yr ymwelwyr a gyda deng munud yn weddill fe gafodd y Llewod eu cosbi o flaen eu pyst eu hunain.

Yn hytrach na chicio, fe benderfynnodd capten Awstralia fynd am y sgrym er mwyn mynd am gais.

Fe gymrodd hi ymdrech anhygoel, ond gyda phum munud yn weddill fe ddaeth y cais i Adam Ashley-Cooper i ddod ag Awstralia o fewn pwynt.

Drama

Roedd y cyfan yn dibynnu ar drosiad Leali'ifanu rhyw ddeg llath o'r ystlys chwith.

Aeth ei gic yn syth drwy ganol y pyst, ac roedd y crysau aur ar y blaen.

Ond roedd drama eto i ddod.

Yn yr eiliadau olaf fe gafodd y Llewod gic gosb o'r llinell hanner a gyda hynny cyfle Leigh Halfpenny i ennill y gyfres.

Ond roedd hynny fymryn yn rhy bell i Halfpenny hyd yn oed. Disgynnodd ei gic lathen yn brin ac mae'r cyfan nawr yn dibynnu ar y trydydd prawf - y prawf olaf yn Sydney yr wythnos nesaf.

Hefyd gan y BBC