Ymateb anhygoel i ymgynghoriad

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae'r ymgynghoriad wedi derbyn 5,000 ymateb yn barod

Mae ymgynghoriad cyhoeddus ar gynlluniau i ganoli rhai gwasanaethau arbenigol mewn llai o ysbytai yn ne Cymru wedi derbyn 5,000 o ymatebion yn y pedair wythnos gyntaf.

Cafodd y cynlluniau eu llunio oherwydd bod swyddogion iechyd yn credu bod gwasanaethau 24 awr yn cael eu darparu mewn gormod o leoliadau ar hyn o bryd.

Maent yn dadlau y byddai'n well darparu'r gwasanaethau mewn pedwar neu bum ysbyty yn hytrach na'r wyth presennol.

Mae pump bwrdd iechyd wedi bod yn llunio'r cynlluniau sy'n cynnwys ysbytai yn Abertawe, Caerdydd a Casnewydd ers dechrau 2012.

Rhaglen De Cymru

Os caiff y 'cynllun delfrydol' ei gymeradwyo bydd Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn Llantrisant yn colli rhai o'r gwasanaethau arbenigol.

Ar hyn o bryd mae wyth ysbyty yn ne Cymru yn cynnig cyfuniad o unedau gofal brys a gwasanaethau arbenigol i blant a babanod.

Maen nhw wedi bod yn trafod a ddylid canoli rhai gwasanaethau i bump neu bedair canolfan.

Bydd Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd, Ysbyty Treforys Abertawe ac ysbyty newydd fydd yn cael ei adeiladu yn ardal Cwmbrân yn sicr yn rhan o'r cynllun.

Mae'r ymgynghoriad dau fis yn gofyn y cwestiwn: Ai Ysbyty'r Tywysog Charles ym Merthyr, Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ynteu Ysbyty Brenhinol Morgannwg ddylai fod y pedwerydd neu bumed canolfan?

Dewis delfrydol swyddogion iechyd yw darparu gwasanaethau ym Mhen-y-bont ar Ogwr a Merthyr ond nid yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg.

disgrifiad o’r llunAndrew Goodall yw Prif Weithredwr Rhaglen De Cymru

Er y byddai'r ysbyty yn Llantrisant yn colli rhai gwasanaethau, mae rheolwyr iechyd yn dweud y bydd yr ysbyty yn parhau i ddarparu'r rhan fwyaf o'r gofal sydd ar gael ar hyn o bryd.

Mae tri opsiwn arall yn cael eu ystyried hefyd.

Mae swyddogion yn dweud bod angen newid er mwyn sicrhau bod yr hyn sydd yn cael ei gynnig i gleifion yn ddiogel yn y dyfodol ac i ymateb i'r prinder doctoriaid a'r ffaith fod pobl yn byw yn hirach.

Ymgynghoriad

Andrew Goodall yw Prif Weithredwr Rhaglen De Cymru a dywedodd wrth raglen Eye on Wales y BBC bod yr ymateb i'r ymgynghoriad wedi bod yn anhygoel.

"Ry'n ni tua hanner ffordd drwy'r ymgynghoriad ar hyn o bryd ac yn barod mae 5,000 wedi cyflwyno tystiolaeth - rwy'n meddwl fod hynny'n fwy nac erioed o'r blaen," meddai.

"Mae Mike Powell yn gynghorydd i'r Democratiaid Rhyddfrydol yn y Rhondda, lle mae Ysbyty Brenhinol Morgannwg wedi ei lleoli.

"Mae'r ysbyty yn darparu gwasanaethau i dros 300,000 o bobl yn yr ardal," meddai.

"Y ddadl mae pobl yn ei ddefnyddio yw 'pam symud gwasanaethau ohoni pan allwch chi eu cadw nhw yno, yng nghanol diemwnt o ysbytai'?"

"Pryder arall sydd gan bobl yw ambiwlansys: allwch chi ein cael ni i ysbyty ar amser?

"Dyw hynny ddim yn digwydd ar hyn o bryd - sut fyddai symud ysbytai'n bellach i ffwrdd yn helpu? Neith o ddim."

Cred Mr Powell yw na fydd ei farn yn cael ei hystyried oherwydd y ffordd mae'r ymgynghoriad yn gweithio.

"Os fyddai'r ymgynghoriad wedi dechrau heb opsiwn delfrydol, dim ond y ffeithiau, yna fe fyddai gen i fwy o hyder yn y broses.

"Ond pan maen nhw'n dweud beth yw'r opsiwn maen nhw'n ffafrio mae'n awgrymu bod y penderfyniad wedi ei wneud yn barod."

Ond mae Mr Goodall yn mynnu nad yw hyn yn wir.

"Dyw e ddim yr opsiwn rydym yn ei ffafrio'n awtomatig. Yr unig beth allwn ni wneud yw rhannu'r wybodaeth sydd gennym ar hyn o bryd. Wrth gwrs fe fyddem ni'n gwrando ar farn pawb."

Mae'r ymgynghoriad yn cau ar ddydd Gwener Gorffennaf 19 a bydd penderfyniad yn cael ei wneud cyn yr hydref.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol