Lansio ymgyrch i brynu ysbyty

Gan Math Wiliam
BBC Newyddion Ar-lein

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Caerphilly Miners
Disgrifiad o’r llun, Bwriad Glowyr Caerffili yw prynu Adeilad Beeches

Mae ymgyrch yn cael ei lansio yng Nghaerffili i godi arian tuag at brynu hen ysbyty er mwyn ei droi yn ganolfan gymunedol.

Cafodd y cyn-filwr Simon Weston ei eni yn yr ysbyty a bu'n rhyddhau 250 o falŵns yn ystod dydd Sadwrn - un am bob cant o fabanod gafodd eu geni yn yr ysbyty.

Nod yr ymgyrchwyr yw codi dros filiwn o bunnoedd er mwyn prynu un o adeiladau'r ysbyty - adeilad Beeches - a'i droi'n ganolfan weithredol i'r gymuned gyfan.

Maen nhw eisoes wedi codi £370,000 ac yn ôl trefnwr yr ymgyrch dydyn nhw "fyth am roi'r gore iddi".

Ffynhonnell y llun, Caerphilly Miners
Disgrifiad o’r llun, Cafodd yr adeilad ei ddefnyddio fel ysbyty am bron i 90 mlynedd

'Cefnogi'r gymuned'

Katherine Hughes yw ysgrifennydd Glowyr Caerffili, y corff sydd tu ôl i'r ymgyrch, a hi hefyd yw rheolwr prosiect Ymgyrch Wyth.

Dywedodd: "Mae Simon Weston wedi rhyddhau dau gant a hanner o falŵns sy'n cynrychioli'r 25,000 gafodd eu geni yn yr ysbyty.

"Ry'n ni wedyn yn bwriadu cerdded lawr Ffordd Caerdydd i'r siop leol, a'r gobaith yw y bydd Mr Weston yn pacio bagiau pobl yno - mae hynny'n ffordd dda o godi arian."

Yn ôl Ms Hughes, mae pobl leol yn awyddus i gefnogi'r ymgyrch gan mai nhw fydd yn elwa pan fydd y prosiect yn cael ei wireddu.

"Bydd yr adeilad yn cael ei redeg fel menter gymdeithasol, yn cefnogi'r gymuned.

"Y bwriad yw defnyddio'r llawr gwaelod ar gyfer addysg, y llawr cyntaf ar gyfer iechyd a'r llawr uchaf ar gyfer mentergarwch.

"Ry'n ni'n awyddus i roi cyfle i bobl ddysgu oddi wrth ei gilydd - un o'r syniadau sydd gennym yw gweithio gydag ysgolion i greu clwb gwaith cartref i deuluoedd sydd heb ryngrwyd yn eu cartref.

"Ry'n ni hefyd am weld pobl ifanc yn dysgu pobl hŷn, er enghraifft gallen nhw ddangos iddynt sut mae defnyddio cyfrifiadur.

"Mae hyn i gyd yn ymwneud ac ailgylchu talent a chynaliadwyedd - yn bennaf ailgylchu egni drwy alluogi pobl hen ac ifanc i roi rhywbeth yn ôl i'r gymuned.

"Y peth pwysig i ni yw hybu pobl i wneud pethau ar gyfer ei gilydd."

Ffynhonnell y llun, Jean Williams
Disgrifiad o’r llun, Yr AC Jeff Cuthbert yw Cadeirydd Glowyr Caerffili

Ymgyrch Wyth

Mae'r enw'r ymgyrch ddiweddaraf, Ymgyrch Wyth, yn adlewyrchu hanes yr adeilad.

Roedd yr adeilad yn berchen i gwmni glo yn wreiddiol ac yn cael ei ddefnyddio fel plasty.

Penderfynodd y glowyr lleol ddechrau cronfa, gyda'r bwriad o brynu'r adeilad a'i droi yn ysbyty.

Er mwyn gwneud hyn fe wnaeth y glowyr gyfrannu chwe cheiniog o'u cyflog wythnosol o 12 swllt a chwe cheiniog tuag at y gronfa.

Mae'n debyg byd hynny'n gyfatebol i £8 yr wythnos yn nhermau arian heddiw.

Fe fu'r glowyr yn llwyddiannus ac yn 1923 agorwyd drysau'r ysbyty newydd - Ysbyty Glowyr Cylch Caerffili.

Bu'r adeilad yn gwasanaethu anghenion iechyd y bobl leol am bron i 90 o flynyddoedd.

Mae gan Glowyr Caerffili lawer o ffordd i fynd er mwyn codi'r arian sydd ei angen er mwyn gwireddu'r freuddwyd - roedd Ms Hughes yn amcangyfrif y bydd angen rhwng £1.15 - £1.2 miliwn.

Ond roedd hi hefyd yn benderfynol: "Fel mae hyn wedi datblygu mae pobl wedi sylweddoli ein bod ni o ddifri, ac edrychwch arnom ni, rydym ni dal yma.

"Wnawn ni byth roi'r gore iddi!"

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol