Dathliadau Eisteddfod Llanelli

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae Elfed Roberts yn edrych ymlaen at y dathliadau

Mae cannoedd o bobl yn bwriadu cymryd rhan mewn gorymdaith yn Sir Gâr fel rhan o'r dathliadau ar gyfer cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Llanelli 2014.

Bydd cyfle i bobl ymuno a Gorsedd y Beirdd wrth iddi orymdeithio drwy dref Caerfyrddin - cyfle i'r bobl Sir Gâr ddathlu'r tro cyntaf i'r eisteddfod gael ei chynnal yn y sir ers 2000.

Fel rhan o'r dathliadau bydd llwyfan yn cael ei chodi yng nghanol y dref er mwyn rhoi rhagflas i'r cyhoedd o'r hyn sydd i ddod ac i roi cyfle i berfformwyr ymarfer eu doniau.

Mae'r trefnwyr yn gobeithio bydd dros fil o bobl yn cymryd rhan yn y dathliadau.

'Diwrnod arbennig'

Meddai Elfed Roberts, Prif Weithredwr Eisteddfod Genedlaethol Cymru: "Rydym yn falch iawn o gefnogaeth Cyngor Tref Caerfyrddin wrth drefnu'r digwyddiad a hefyd bod cynifer o bobl a chymdeithasau wedi ymateb i'r gwahoddiad a yrrwyd at ysgolion lleol, clybiau a chymdeithasau.

"Gobeithio y bydd 29 Mehefin yn ddiwrnod arbennig i'r teulu oll, ac y gallwn roi rhagflas i bobl Sir Gâr o'r hyn sydd i ddod yn ystod mis Awst y flwyddyn nesaf."

"Bydd yr Orymdaith yn cychwyn am 2pm o Eglwys San Pedr cyn teithio i lawr Heol y Brenin, Sgwar Nott, Guildhall ac i fyny Heol Awst i'r parc lle cynhelir y seremoni am 3 o'r gloch.

Archdderwydd benywaidd cyntaf

Bydd yr Archdderwydd newydd Christine James yn cael ei hurddo'n ystod y dydd - hi fydd yr Archdderwydd benywaidd cyntaf.

Cafodd Mrs James ei magu'n uniaith Saesneg ac fe wnaeth hi ddysgu Cymraeg fel ail iaith yn yr ysgol.

Ers hynny mae ei dawn gyda'r iaith wedi mynd o nerth i nerth - enillodd radd anrhydedd dosbarth cyntaf yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth ac mae hi bellach yn uwch-ddarlithydd yn Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe.

Disgrifiad o’r llun, Mae Christine James yn aelod o'r Orsedd ers 2002

Fe enillodd Mrs James y goron yn Eisteddfod Genedlaethol Eryri a'r Cyffiniau yn 2005 am gasgliad o gerddi oedd wedi eu hysbrydoli gan waith celf Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Mae hi hefyd wedi bod yn llwyddianus yng nghystadleuaeth ryngwladol Féile Filíochta ar fwy nac un achlysur ac roedd hi'n fardd gwadd Y Lle Celf yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd a'r Cylch 2008.

Fe'i derbyniwyd i'r Orsedd yn 2002 ac mae'n aelod o Fwrdd yr Orsedd ers 2010.

Dywedodd Elfed Roberts: "Bydd y Seremoni'n ddigwyddiad hanesyddol wrth i'r Archdderwydd newydd, Christine James, gael ei hurddo.

"Christine yw'r ferch gyntaf i'w hurddo fel Archdderwydd a chan mai yn nhref Caerfyrddin y cychwynnwyd y cysylltiad gyda'r Orsedd a'r Eisteddfod yn 1819 mae'n addas iawn bod yr Orsedd yn dychwelyd i Gaerfyrddin ar gyfer y diwrnod hanesyddol yma."

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol