Cyffuriau: arestio tri

Cyhoeddwyd

Mae tri yn eu harddegau wedi eu harestio fore Gwener ar amheuaeth o feddu ar a chyflenwi cyffuriau.

Cafodd y tri eu harestio ym Mryncrug a Thywyn yn Ne Gwynedd.

Mae'r tri'n cael eu holi yng Ngorsaf Heddlu Dolgellau.

Dywedodd y Cwnstabl Gareth Edwards: "Mi garwn i ddiolch i'r gymuned leol am eu help a'u cefnogaeth ...

"Mi fyddwn yn gweithredu ar wybodaeth ddibynadwy ac yn cymryd camau yn erbyn lleiafrif o droseddwyr sy'n bla ar ein cymuned.

"Dylai unrhywun â gwybodaeth ffonio'r heddlu ar 101 neu'r Taclo'r Tacle ar 0800 555 111."