Heddlu Gwent yn 'lle gwell' heb Carmel Napier

  • Cyhoeddwyd
Carmel Napier
Disgrifiad o’r llun,
Cyhoeddodd Carmel Napier ei hymddeoliad ar Fehefin 7 wedi gyrfa 30 mlynedd yn yr heddlu

Mae Comisiynydd Heddlu Gwent wedi dweud fod ei chwe mis cyntaf yn y swydd wedi bod yn "daith bersonol ddychrynllyd' a bod Heddlu Gwent yn "lle gwell heb y prif gwnstabl".

Fe wnaeth ei sylwadau i banel Heddlu a Throsedd Gwent oedd wedi gofyn iddo roi mwy o fanylion am yr amgylchiadau a arweiniodd at gyhoeddiad bod y prif gwnstabl yn gadael ei swydd.

Eisoes mae'r comisiynydd Ian Johnston wedi cyfadde' iddo orfodi Carmel Napier i ymddeol yn ddisymwth a hynny wedi gyrfa o 30 mlynedd.

Ar Fehefin 7 cyhoeddodd hithau ei hymddeoliad.

Ychydig ddyddiau wedyn daeth i'r amlwg ei bod wedi cael ei gorfodi i adael yn sgil sawl ffrae â'r comisiynydd.

Roedd Mr Johnston, cyn brif uwch-arolygydd yn Heddlu Gwent, wedi beirniadu ei dull rheoli.

Ond fe ymatebodd hi drwy alw ar Lywodraeth y DU i ystyried a oedd pwerau comisiynydd yn tanseilio annibyniaeth yr heddlu wrth blismona.

'Byth yn gweithio'

Dywedodd Mr Johnston wrth y panel ei fod wedi ceisio adeiladu perthynas gyda Mrs Napier ond ei fod wedi dod i'r casgliad "na fyddai fyth yn gweithio".

Yn ôl Mr Johnston, ni thorrodd ganllawiau Comisiynwyr yr Heddlu a dywedodd fod ganddo dystiolaeth ysgrifenedig fyddai'n cefnogi ei benderfyniad.

Nid oedd wedi datgelu beth oedd y dystiolaeth rhag ofn y byddai'n wynebu adolygiad barwnol, meddai.

Pan ofynwyd iddo a fyddai wedi gwneud unrhyw beth yn wahanol yn y chwe mis cyntaf, atebodd: "Mae wedi bod yn fanig, yn sialens fawr.

"Rydw i yn mynd adref weithiau ac yn meddwl: 'A wnes i'r peth iawn o ran dewis sefyll?'."

Gair olaf

Rhaid i benderfyniad i gael gwared ar brif gwnstabl gael ei gyfeirio at banel lleol heddlu a throsedd.

Fe allan nhw ofyn am adroddiad ar gyfer Arolygiaeth yr Heddlu. Ond ni all y panel wrthdroi'r penderfyniad a'r Comisiynydd Heddlu sydd â'r gair olaf.

Bydd Mr Johnston o flaen Pwyllgor Materion Cartref ddydd Mawrth yn trafod y mater.

Disgwylir y bydd prif gwnstabl newydd yn ei le erbyn mis Tachwedd.