Rhun ap Iorwerth: ymgeisydd Plaid Cymru yn is-etholiad Môn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae Rhun ap Iorwerth wedi ei ddewis fel ymgeisydd Plaid Cymru yn yr is-etholiad yn Ynys Môn

Mae Rhun ap Iorwerth wedi cael ei ddewis fel ymgeisydd ar gyfer Plaid Cymru yn yr is-etholiad Cynulliad yn Ynys Môn.

Yr is-etholiad ar y cyntaf o Awst yw'r cyntaf ar gyfer sedd Cynulliad ers saith mlynedd.

Bydd Mr ap Iorwerth, sy'n gyn gyflwynydd gyda BBC Cymru yn sefyll ar gyfer y sedd wedi i gyn arweinydd Plaid Cymru, Ieuan Wyn Jones, roi'r gorau iddi er mwyn arwain Parc Gwyddoniaeth Menai.

Dywedodd Mr ap Iorwerth:

"Rwyf yn ei chyfrif yn anrhydedd cael fy newis gan aelodau Plaid Cymru yn Ynys Môn fel eu hymgeisydd yn yr isetholiad.

"Fe fyddaf yn dilyn ôl troed Ieuan Wyn Jones o ran rhoi pobl Ynys Môn yn gyntaf, a chynrychioli Plaid Cymru a Chymru hyd eithaf fy ngallu.

"Gefais fy magu yma ym Môn ac rwan dwi'n byw yma efo fy nheulu. Yr wyf yn credu, gyda'n gilydd, y byddwn yn ateb yr heriau sy'n wynebu'r ynys.

"Fy mhrif flaenoriaeth fydd gwella economi'r ynys, gweithio'n galed i greu swyddi sy'n talu'n dda, a chefnogi'r diwydiannau amaeth a thwristiaeth, yn ogystal â helpu busnesau bach."

Mae Llafur Cymru wedi dewis Tal Michael i frwydro'r isetholiad tra mai Neil Fairlamb sydd yn cynrychioli'r Ceidwadwyr.

Steve Churchman sydd yn cynrychioli'r Democratiaid Rhyddfrydol a Nathan Gill oedd dewis UKIP.

Straeon perthnasol