Llosgiadau i ddwy fenyw wedi damwain goginio mewn gwersyll

Cyhoeddwyd

Mae dwy fenyw wedi mynd i'r ysbyty gyda llosgiadau i'w hwyneb yn dilyn digwyddiad gydag offer coginio mewn gwersyll yng Nghaernarfon.

Cafodd dynion tan eu galw i wersyll Nant Gwynant wedi chwe nos Iau wedi i ddau silindr nwy oedd yn cael eu defnyddio i goginio ffrwydro.

Mae'r Gwasanaeth Tân yn rhybuddio carafanwyr a gwersyllwyr i fod yn ofalus yn dilyn y digwyddiad.

Dywedodd Gareth Griffiths o Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru: "Mae carafannau a phabelli o bosib yn fwy peryglus na'n cartrefi am fod unrhyw risg yn fwy amlwg mewn lle bach.

Felly mae'n bwysig i fod yn wyliadwrus a pheidio anghofio cyngor sylfaenol ar gyfer tân pan ar wyliau."