Mam yn ymgyrchu oherwydd peryglon dŵr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Debbie Turnbull
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Christopher Turnbull yn 15 pan y gwnaeth o foddi ym mis Awst 2006

Mae mam wnaeth golli ei mab ar ôl iddo farw wrth foddi yn 2006 yn codi ymwybyddiaeth o beryglon afonydd a moroedd.

Cafodd Christopher Turnbull ei ladd yn 15 oed pan lithrodd lawr Rhaeadr Pont Cyfyng i bwll dwfn ger Capel Curig.

Mae Debbie Turnbull yn awyddus i siarad gyda disgyblion o'r peryglon cyn y gwyliau ysgol ac mi fydd yn mynychu Ysgol John Bright yn Llandudno er mwyn siarad gyda'r bobl ifanc. Dyma ddechrau wythnos o ymweld ag ysgolion.

"Os ydych chi unrhyw le lle mae yna fynyddoedd ac afonydd yr haf yma, mae angen i chi fod yn ymwybodol - does dim ots pa mor braf yw hi, mae tymheredd yr afon yr un mor oer â thymheredd eich rhewgell adref," meddai.

Dywed bod glannau afonydd yn cael eu herydu ac y dylai pobl fod yn ofalus nad ydynt yn syrthio mewn i'r dŵr.

Addysgu

Ers i'w mab gael ei ladd mae wedi mynychu nifer o ysgolion gan siarad gyda bron i 90,000 o blant a phobl ifanc:

"Dwi wedi fy synnu gyda'r diffyg addysg sydd yna ynghylch diogelwch dŵr yn ein hysgolion ac ymhlith grwpiau pobl ifanc. Bob blwyddyn pan dwi'n siarad gyda phlant mae'n fy nharo i bob tro fod plant, rhieni ac athrawon ddim yn gwybod hyd yn oed yr wybodaeth sylfaenol."

Mi benderfynodd greu mudiad, River and Sea Sense er mwyn ceisio achub bywydau pobl ifanc.

Fel rhan o hwnnw mae wedi llunio cod sydd yn rhoi cyngor ymarferol i bobl megis i beidio nofio tu allan i'r fflagiau diogelwch sydd yn cael eu gosod mewn moroedd, peidio mynd i nofio neu bysgota ar ben eich hun ac i fod yn ofalus wrth ymyl camlesu gan fod y dŵr yn aml yn ddwfn.

Gwefan

Ers marwolaeth ei mab mae hefyd wedi gweithio ar sawl project gan gynnwys un sydd yn rhoi gwybod i bobl ymhle mae damweiniau mewn dŵr wedi digwydd ar draws Prydain.

Mae'r cyhoedd yn medru bwydo gwybodaeth i'r wefan sydd hefyd ar gael ar ffurf ap ac mae yna dueddiadau wedi eu hamlygu. Bwriad Debbie Turnbull yw defnyddio'r data er mwyn llunio rhaglen addysgiadol allith gael ei ddefnyddio ar draws Prydain yn y dyfodol.

Yn ystod y diwrnod bydd hefyd yn mynd gyda disgyblion i'r Rhaeadr Fawr ger Abergwyngregyn yng Ngwynedd er mwyn dysgu am beryglon dŵr.

Gobaith Debbie Turnbull yw y bydd codi ymwybyddiaeth yn golygu y gwneith pobl feddwl dwywaith am y peryglon ac ystyried pa mor bwerus y mae llif dŵr yn medru bod.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol