Llafur yn cyhoeddi rhestr fer Môn

Cyhoeddwyd

Mae'r Blaid Lafur wedi cyhoeddi rhestr fer o bedwar fydd yn ceisio am enwebiad ar gyfer Isetholiad Ynys Môn.

Y pedwar yw Julia Dobson, Daniel ap Eifion Jones, Tal Michael a Paul Penlington.

Mae isetholiad yn cael ei gynnal wedi i'r Aelod Cynulliad oedd yn cynrychioli'r Ynys, Ieuan Jones, sefyll i lawr yn annisgwyl.

Bydd aelodau lleol yn penderfynu pa un o'r pedwar fydd yn ymgeisio mewn cyfarfod ddydd Sadwrn.

Straeon perthnasol