Cyffuriau: arestio tri

Cyhoeddwyd

Mae tri wedi eu harestio fore Iau ar amheuaeth o feddu ar a chyflenwi cyffuriau.

Cafodd y tri dyn lleol yn eu dauddegau a'u tridegau eu harestio yng Nghaernarfon.

Cafodd un ohonyn nhw hefyd ei arestio ar amheuaeth o ymosod.

Dywedodd Sarjant Gareth Crowe: "Mi garwn i ddiolch i'r gymuned leol am eu help a'u cefnogaeth ...

"Dylai unrhywun â gwybodaeth ffonio'r heddlu ar 101 neu'r Taclo'r Tacle ar 0800 555 111."