Ymgyrch Pallial: Dyn ar fechnïaeth

Cyhoeddwyd

Mae dyn gafodd ei arestio ar amheuaeth o ymosodiad rhyw fel rhan o ymchwiliad i honiadau o gam-drin plant wedi cael ei ryddhau ar fechnïaeth tan Fedi.

Mae'r ymchwiliad yn ymwneud â chartrefi gofal yng ngogledd Cymru.

Cafodd y dyn 62 oed ei arestio yng Nghaerlŷr mewn cysylltiad â honiadau o ymosodiadau ar dri bachgen rhwng 12 a 14 oed rhwng 1969 a 1984.

Fe yw'r ail ddyn i gael ei arestio yn Ymgyrch Pallial, yr ymchwiliad annibynnol a sefydlwyd ym mis Tachwedd 2012 i ystyried yr honiadau o gam-drin.

140 o honiadau

Y llall oedd dyn o Suffolk a arestiwyd ar Ebrill 23 ac sydd ar fechnïaeth tan ddiwedd mis Gorffennaf.

Mae ditectifs Ymgyrch Pallial yn ymchwilio i 140 o honiadau yn ymwneud â 18 o gartrefi gofal rhwng 1963 a 1992.

Straeon perthnasol