385 o swyddi yn y fantol

  • Cyhoeddwyd
Ysbyty
Disgrifiad o’r llun,
Mae pryder am bron i 400 o swyddi yr ardal y bwrdd iechyd

Mae undeb Unison yn dweud eu bod nhw'n "eithriadol o flin" gyda bwrdd iechyd am fwrw 'mlaen gyda chynlluniau i ddiswyddo bron i 400 o staff.

Ddydd Mercher fe wnaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro ddechrau proses o ymgynghori ar eu cynlluniau ad-drefnu.

Os yw'r cynlluniau yn cael eu gwireddu bydd 385 yn colli eu swyddi.

Yn ôl y bwrdd diswyddiadau yw'r "cam olaf un" maen nhw'n fodlon ei gymryd wedi i bob posibilrwydd arall gael ei ystyried.

Arbedion

Mae'r cynlluniau wedi cael eu llunio er fel rhan o ymdrechion y bwrdd i ddarparu gwasanaethau mewn ffordd fwy cost effeithiol.

Fe benderfynon nhw geisio arbed £90 miliwn yn ystod y flwyddyn ariannol hon gan gynnwys £35 miliwn ar y bil cyflog.

Dywedodd pennaeth iechyd Unison Cymru Dawn Bowden: "Mae Unison yn eithriadol o flin a siomedig gyda phenderfyniad Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro.

"Rydym yng nghanol trafodaethau gyda'r gwasanaeth iechyd a Llywodraeth Cymru ynglŷn ag arbedion allai gael eu gwneud ar draws Gymru gyfan er mwyn gallu osgoi diswyddiadau gorfodol.

"Mae penderfyniad y bwrdd iechyd i fwrw 'mlaen gyda'r broses o ddiswyddiadau yn tanseilio'r trafodaethau hyn."

Dywedodd Ms Dawson fod Unison wedi codi'r mater gyda'r Gweinidog Iechyd Mark Drakeford a'u bod nhw'n gofyn am drafodaethau brys gydag o.

'Cam olaf'

Mae'r bwrdd iechyd yn honni yn dweud mai ond fel "cam olaf" fydd pobl yn wynebu colli eu swyddi ac mai dim ond canran fechan o'r gweithlu fydd yn cael eu heffeithio.

Dywedodd Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro Adam Cairns: "Ry'n ni'n gobeithio... mai dim ond nifer fechan o'r gweithlu o 14,500 allai ganfod eu hunain mewn sefyllfa o gael eu diswyddo.

"Mewn gwirionedd diswyddiadau yw'r cam olaf fydd ond yn digwydd ar ôl i bob posibilrwydd arall gael eu hystyried.

"Ry'n ni'n deall pa mor anodd fydd hyn i lawer o staff a hoffwn eu sicrhau bydd y bwrdd iechyd yn gweithio'n galed i geisio darganfod swyddi newydd i'r bobl fydd yn cael eu heffeithio."

'Gwasanaethau israddol'

Mae Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig Andrew RT Davies yn dweud ei fod yn pryderu y gall ddiswyddiadau arwain at wasanaeth israddol.

"Bydd cleifion yn bryderus iawn y bydd adleoli ac ad-drefnu yn yr achos hwn yn syml yn cyfateb i wasanaethau israddol, a rhaid i'r bwrdd iechyd a'r gweinidog gynnig sicrwydd llym na fydd hyn yn digwydd," meddai.

"Yn y cyfamser, mae'r staff yn awr yn wynebu cyfnod anodd cyn gweld a fydd eu swyddi yn cael eu cadw ar ôl y broses ymgynghorol.

"Mae'n bwysig i'r bwrdd iechyd ddweud ar y cyfle cyntaf posibl a fydd yna ddiswyddiadau gorfodol ai peidio, er bod y ffaith bod diswyddiadau o unrhyw fath yn cael eu hystyried o gwbl yn rhyfeddol o gofio ein bod yn cael gwybod dro ar ôl tro bod y gwasanaeth iechyd yng Nghymru yn cael trafferth i ddenu a chadw staff rheng flaen."

Mae'r BBC wedi gofyn i Lywodraeth Cymru am ymateb.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol