Prop Cymru mewn cell yn Awstralia

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Getty Images
disgrifiad o’r llunRoedd Mitchell wedi teithio i Awstralia ar ddiwedd taith Cymru i Japan

Mae un o chwaraewyr rygbi rhyngwladol Cymru yn mynd i orfod treulio noson dan glo yn Awstralia yn dilyn ffrae mewn tafarn.

Y penwythnos diwethaf fe gafodd prop Caerwysg a Chymru Craig Mitchell ei arestio yn oriau man fore Sul diwethaf am ymosod ar Cian Barry mewn tafarn yn Brisbane.

Mewn llys ynadon yn Brisbane plediodd Mitchell yn euog i gyhuddiad o ymosod gan achosi niwed corfforol, ac fe gafodd ei orchymyn i dalu iawndal i Mr Barry.

Roedd Mitchell, sydd wedi ennill 15 cap i Gymru, wedi teithio i Awstralia i wylio gêm brawf y Llewod yn erbyn Awstralia yn dilyn taith Cymru i Japan.

Dywedodd Mitchell wrth yr ynadon nad oedd yn sicr sut y byddai'n codi'r arian ar gyfer yr iawndal ar fyr rybudd.

Pan glywodd hynny fe wnaeth yr ynad Anne Thacker wyrdroi ei phenderfyniad i ganiatáu mechnïaeth i Mitchell, ac fe fydd rhaid iddo dreulio noson mewn cell.

Bydd yr achos yn dod gerbron yr ynadon eto fore Gwener.