Achub dyn o afon yng Ngwynedd

Cyhoeddwyd

Fe gafodd dyn ei achub yn dilyn cyrch gan dimau achub yn Eryri nos Fercher.

Cafodd Tîm Achub Mynydd Aberglaslyn eu galw am tua 7:00pm i gynorthwyo dyn oedd wedi disgyn i Afon Glaslyn ger Beddgelert.

Dywedodd llefarydd ar ran y tîm bod y dyn wedi disgyn yn ardal y bont ger Pwll Glas.

Fe gafodd y dyn fan anafiadau i'w wyneb, ei fraich a'i goes o ganlyniad i'r digwyddiad.

Cafodd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru a Heddlu'r Gogledd hefyd eu galw i'r safle.

Wedi ymdrechu am 45 munud, llwyddodd y timau i gludo'r dyn ar stretsier i lan yr afon, ac fe gafodd wedyn ei symud i Ysbyty Gwynedd ym Mangor.