Isetholiad Ynys Môn ar Awst 1

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun, Mae'r isetholiad yn digwydd yn dilyn ymddiswyddiad Ieuan Wyn Jones

Daeth cadarnhad y bydd Isetholiad Cynulliad Ynys Môn ddydd Iau, Awst 1.

O dan adran 10 (4) Deddf Llywodraeth Cymru 2006, mae gan Lywydd y Cynulliad gyfrifoldeb i bennu dyddiad ar gyfer yr isetholiad a hynny o fewn tri mis i'r sedd yn mynd yn wag.

Mae Rosemary Butler wedi dewis cynnal y bleidlais ar y dyddiad hwnnw ac wedi hysbysu'r swyddog etholiadol o'i phenderfyniad.

Fe ddaw'r isetholiad yn sgil ymddiswyddiad Ieuan Wyn Jones fel Aelod Cynulliad yr etholaeth yr oedd yn ei chynrychioli ers etholiad cynta'r Cynulliad yn 1999.

Yr wythnos ddiwethaf cyhoeddodd ei fod yn gadael er mwyn derbyn swydd newydd yn arwain Parc Gwyddoniaeth y Fenai.

Plaid Cymru fydd y blaid gyntaf i ddewis eu hymgeisydd ar gyfer yr isetholiad, a hynny nos Iau, Mehefin 27.

Bydd Llafur yn dilyn dros y penwythnos ac mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi dweud y byddan nhw'n dewis eu hymgeisydd o fewn y pythefnos nesaf.

Dywedodd y Ceidwadwyr fod ganddyn nhw ymgeisydd ac y bydden nhw'n cyhoeddi enw'r ymgeisydd pan fydd y broses fewnol wedi ei chwblhau.

Straeon perthnasol