Llys: 'Yn ddig oherwydd sylw i'r babi'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd tair cenhedlaeth o'r teulu Buckey eu lladd yn y tân

Mae llys wedi clywed bod tad sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio tair cenhedlaeth o'r un teulu yn ddig am fod ei gariad yn rhoi sylw i'w babi oedd yn ddall a byddar.

Mae Carl Mills, 28 oed, yn gwadu lladd Kayleigh Buckley, 17 oed, ei babi chwe mis oed Kimberley a'i mam Kim Buckley.

Cafodd eu cyrff eu darganfod wedi tân yn eu cartre' yng Nghwmbrân pan gafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r tŷ yn Tillsland ar Stad Coed Efa yn oriau mân Medi 18.

Clywodd Llys y Goron Casnewydd ei fod wedi dangos casineb at Kayleigh a'i mam, 46.

Niwed

Peryglodd cymdogion eu bywydau wrth geisio eu hachub o'r tân.

Dywedodd yr erlynydd Gregory Bull QC fod Mr Mills wedi cynnau'r tan gyda'r bwriad o wneud niwed i o leiaf un aelod o'r teulu - a hynny o fewn oriau i Kimberley gael ei rhyddhau o'r ysbyty.

Yn ôl Mr Bull, roedd y diffynnydd yn credu fod gan Kayleigh gariad arall.

Clywodd y llys fod Kimberley wedi ei geni'n gynamserol ac nad oedd ei ysgyfaint wedi datblygu'n ddigonol.

Roedd yr efaill arall, Angel, yn farwanedig.

Bygwth lladd

Ar ôl cael ei geni roedd Kimberley yn yr ysbyty am fisoedd a Mr Mills yn casau'r holl sylw.

Roedd cynllun gofal yr ysbyty yn golygu y gallai Mr Mills ei gweld hi ond nid gofalu amdani.

Clywodd y rheithgor ei fod wedi anfon neges destun oedd yn dweud ei fod yn gobeithio y byddai'r babi'n marw a rhai eraill yn bygwth lladd y teulu.

Cafodd y diffynnydd gynnig help proffesiynol oherwydd ei broblem yfed ond gwrthododd.

Oherwydd ei hysgyfaint roedd gan y babi danciau ocsijen a dywedodd Mr Bull: "Roedd y diffynnydd yn gwybod y gallai'r ocsijen gyfrannu at dân ffyrnig."

Mae'r achos yn parhau.