Corff dyn 97 oed mewn tân

Cyhoeddwyd

Mae'r gwasanaethau brys wedi dod o hyd i gorff dyn 97 oed mewn tân yn Llanrwst fore Mercher.

Cafodd y Gwasanaeth Tân eu galw i fyngalo yn Llys y Bioden yn y dref am 8:20am fore Mercher.

Aeth dau griw yno o Lanrwst a Betws-y-coed a bu'n rhaid defnyddio offer anadlu arbennig i daclo'r fflamau.

Cafwyd hyd i gorff y dyn yn y byngalo wedi i'r tân gael ei ddiffodd.

Mae ymchwiliad ar y cyd rhwng Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Heddlu Gogledd Cymru wedi dechrau i geisio canfod achos y tân.