Ymgyrch Pallial: Arestio dyn

Cyhoeddwyd

Mae dyn wedi ei arestio ar amheuaeth o ymosodiad rhyw fel rhan o ymchwiliad i honiadau o gam-drin plant yn y gorffennol mewn cartrefi gofal yng ngogledd Cymru.

Cafodd y dyn 62 oed ei arestio yng Nghaerlŷr mewn cysylltiad â honiadau o ymosodiadau ar dri bachgen rhwng 12 a 14 oed rhwng 1969 a 1984.

Fe yw'r ail ddyn i gael ei arestio yn Ymgyrch Pallial, yr ymchwiliad annibynnol a sefydlwyd ym mis Tachwedd 2012 i ystyried yr honiadau o gam-drin.

140 o honiadau

Y llall oedd dyn o Suffolk a arestiwyd ar Ebrill 23 ac sydd ar fechnïaeth tan ddiwedd mis Gorffennaf.

Wrth siarad ar ôl i'r ail ddyn gael ei arestio, dywedodd llefarydd ar ran yr Asiantaeth Troseddau Cyfundrefnol Difrifol (SOCA): "Bydd y dyn 62 oed yn cael ei gludo i orsaf heddlu yn Swydd Gaerlŷr ble y bydd yn cael ei gyfweld."

Mae ditectifs Ymgyrch Pallial yn ymchwilio i 140 o honiadau yn ymwneud â 18 o gartrefi gofal rhwng 1963 a 1992.

Straeon perthnasol