Lladrad arfog: Heddlu'n cyhoeddi llun

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Heddlu De Cymru
disgrifiad o’r llunCafodd dyn ei weld ar gamera cylch cyfyng yn y siop bwci ym Mhort Talbot

Mae heddlu sy'n ymchwilio i ladrad arfog mewn siop betio ym Mhort Talbot wedi cyhoeddi llun o ddyn y maen nhw'n amau o'r drosedd.

Cafodd yr heddlu eu galw i siop Ladbrokes ar Heol Margam yn y dref am 9:55pm nos Fawrth, Mehefin 25.

Roedd dyn wedi mynd i mewn i'r siop gyda chyllell a bygwth aelod benywaidd o staff cyn iddi roi swm o arian iddo.

Mae plismyn yn credu bod y dyn wedyn wedi cerdded ar hyd Heol Margam i gyfeiriad tafarn y Twelve Knights cyn troi i lawr lôn fach yn arwain i gefn siopau.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Mark Kavanagh: "Rwy'n apelio ar unrhyw un oedd allan yng nghyffiniau'r siop bwcis ar yr adeg dan sylw i edrych ar y llun, ac yn enwedig y dillad, ac os gwelon nhw rywun yn gwisgo dillad tebyg i gysylltu â ni.

"Hoffwn glywed hefyd gan unrhyw un allai fod â gwybodaeth am y lladrad."

Dylai pobl ffonio'r heddlu yng Nghastell-nedd ar 01639 640204 neu 101 ac fe all pobl hefyd ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.