Cynnydd ym mhoblogaeth Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae poblogaeth Cymru bellach wedi cyrraedd 3,074,100

Mae'r ffigyrau diweddaraf gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dangos bod poblogaeth Cymru wedi cynyddu dros y flwyddyn hyd at Fehefin 2012.

Mae'r ffigyrau hefyd yn dangos bod mwy o bobl wedi symud i fyw yng Nghymru nag a symudodd allan o'r wlad dros yr un cyfnod.

Bellach mae 3,074,100 o bobl yn byw yng Nghymru, ac fe ddywed y SYG bod y cynnydd yna'n agos at y cyfartaledd dros y deng mlynedd diwethaf.

Mae'n gynnydd o 10,300 o'i gymharu â'r un adeg y flwyddyn flaenorol.

Y ffigwr arall pwysig yw bod 4,400 yn fwy o bobl wedi symud i Gymru dros y flwyddyn dan sylw nag a adawodd.

O'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru, fe welodd 15 ohonyn nhw fewnlifiad 'net' dros y cyfnod. Y saith awdurdod a welodd mwy yn gadael nac yn dod i mewn oedd Gwynedd, Wrecsam, Sir y Fflint, Abertawe, Casnewydd, Caerffili a Merthyr Tudful.

Roedd y cynnydd ym mhoblogaeth Cymru a Lloegr ar y cyd yn uwch nag unrhyw wlad arall yn yr Undeb Ewropeaidd yn ystod y 12 mis hyd at Fehefin 30, 2012.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol