Tanau yn yr un ystâd o fewn ychydig oriau

Cyhoeddwyd

Mae dynion tân wedi bod yn taclo tân ar ystâd ddiwydiannol yn Rhymni ger Tredegar a hynny am yr ail waith yn yr un lleoliad o fewn ychydig oriau.

Toc wedi saith ddydd Mawrth y cafodd y criwiau tân ei galw i'r ystâd gyntaf rhwng tri threlar.

Credir bod y fflamau wedi cychwyn yn fwriadol.

Dechreuodd tân arall am bedwar y bore ar yr un ystâd ac mae yna amheuaeth fod y tân hwnnw wedi ei gynnau yn fwriadol hefyd.