Cynnal Prifwyl yn 2016

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Yn ôl y trefnwyr, roedd Eisteddfod yr Urdd ym Moncath yn llwyddiant mawr eleni

Bydd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn cael ei chynnal yn Y Fflint yn 2016.

Daeth dros 100 o bobl i gyfarfod cyhoeddus yn Ysgol Uwchradd Y Fflint nos Fawrth, gan bleidleisio dros gynnig i estyn gwahoddiad ffurfiol i'r Eisteddfod.

Bydd prifwyl ieuenctid Cymru'n cael ei chynnal ar gaeau ger Ysgol Uwchradd Y Fflint.

Y tro diwethaf i Eisteddfod yr Urdd fod yn yr ardal oedd yn Yr Wyddgrug yn 1984, a dyw hi erioed wedi bod yn nhre'r Fflint o'r blaen.

Yn y cyfarfod hefyd roedd gwahoddiadau i bobl fod ar bwyllgorau trefnu yn lleol.

Mae disgwyl iddyn nhw gynnal eu cyfarfodydd cyntaf yn yr hydref.

Er nad oes nod ariannol i'r pwyllgorau hyd yma, mae oddeutu £200,000-£300,000 o gostau cynnal yr Eisteddfod yn flynyddol yn cael eu codi gan gefnogwyr yr eisteddfod yn lleol.