Gemau cyfrifiadurol: Swyddi newydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae gan Oyster World drwydded datblygu a chyhoeddi gan Nintendo - un o fawrion y diwydiant

Bydd cwmni gemau cyfrifiadurol o Lundain yn agor canolfan newydd yng Nghymru gan greu 60 o swyddi.

Fe fydd Oyster World yn sefydlu canolfan ddatblygu, marchnata ac ymchwil ar Barc Busnes Melin Corrwg ger Pontypridd.

Fel rhan o'r buddsoddiad, mae Llywodraeth Cymru wedi cyfrannu £1 miliwn o gyllid busnes.

Mae gan Oyster World, sydd â thrwydded datblygu a chyhoeddi gan Nintendo, nifer o gemau ar y farchnad ar hyn o bryd.

Eu nod nawr yw lansio gemau newydd, a gweithio ar ddatblygu ymhellach yr eiddo deallusol ar y gêm 'Garden Party' - sydd wedi ennill gwobrau eisoes - ar gyfer lansiad rhyngwladol.

'Talent a sgiliau'

Dywedodd Tony Bailey, Rheolwr Cyfathrebu'r cwmni: "Rydym yn edrych ymlaen at greu canolfan weithredu newydd a deinamig yng Nghymru a meithrin tîm fydd yn gallu'n helpu i ehangu'r busnes.

"Mae'r dalent a'r sgiliau sydd ar gael yng Nghymru wedi creu cryn argraff arnom a byddwn yn awyddus i recriwtio staff profiadol a phobl ifanc sydd newydd raddio hefyd. Rydym eisoes yn gweithio â Phrifysgol De Cymru sydd ag enw rhagorol yn y maes hwn.

"Roedd y ffaith bod help ar gael gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y prosiect hwn yn ffactor arall wnaeth ein helpu i ddewis Cymru fel lleoliad i'n helpu i ehangu'r cwmni ymhellach."

Dywedodd Gweinidog Busnes Cymru Edwina Hart: "Roedd y cwmni'n ystyried lleoli ei ganolfan un ai yng Nghymru neu Canada; rwyf mor falch bod Oyster World wedi dewis Cymru.

"Mae gennym bwll cynyddol o dalent ym maes datblygu gemau. Mae ein Prifysgolion yn dod yn fwy cyfarwydd ag anghenion y sector hwn ac mae llawer o ficrofusnesau'n cael eu sefydlu.

"Mae denu cwmni pwysig fel Oyster World sy'n cynhyrchu gemau o fri rhyngwladol yn hwb sylweddol ac mae'n anfon neges bwysig i'r diwydiant bod gan Gymru'r sgiliau a'r dalent sydd eu hangen ar y sector arbenigol hon."

Dywed cwmni Oyster World y bydd yn creu'r 60 o swyddi newydd dros y tair blynedd nesaf.