Cwmni Gelert yn cael ei werthu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun, Caeodd safle cwmni Gelert ym Mhorthmadog ar Fehefin 29, 2012

Mae cwmni offer awyr agored Gelert wedi cael ei brynu gan gwmni Sports Direct, yn ôl y gweinyddwyr Grant Thornton.

Dywedodd fod y cytundeb yn debyg o ddiogelu tua 100 o swyddi manwerthu yng Nghymru.

Ond fe ddaw hyn yn rhy hwyr i weithwyr y cwmni ar hen safle ddosbarthu'r cwmni ym Mhorthmadog.

100 o weithwyr

Cyhoeddodd Gelert union flwyddyn yn ôl eu bod am gau'r ganolfan a diswyddo tua 100 o weithwyr.

Symudodd gwaith y cwmni oddi yno i Widnes ac fe symudodd rhai aelodau o staff yno hefyd.

Cafodd cwmni Gelert ei sefydlu yn 1975 ac mae ganddo siopau ym Mhorthmadog, Beddgelert, Caernarfon a Betws-y-Coed ynghyd ag un yn Nulyn er nad yw honno'n rhan o'r gwerthiant.

Cafodd cwmni Grant Thornton eu penodi'n dderbynwyr ar Fehefin 21 eleni er mwyn cwblhau'r gwerthiant i Sports Direct.

'Ennill ei blwy''

Yn ddiweddar fe brynodd Sports Direct International ran o fusnes JJB Sports wedi i'r busnes yna fynd i drafferthion.

Dywedodd David Riley o gwmni Grant Thornton: "Mae Gelert yn frand sydd wedi hen ennill ei blwy' ac rydym wrth ein bodd i fedru sicrhau gwerthiant fydd yn gosod sylfaen newydd ar gyfer y dyfodol i'r cwmni o dan berchnogaeth newydd."

Straeon perthnasol