Damwain yn blocio dwy lôn

Cyhoeddwyd

Mae dwy lôn ffordd ddeuol yr A48 wedi eu blocio oherwydd gwrthdrawiad rhwng sawl cerbyd brynhawn Mawrth.

Roedd y ddamwain ar yr A48 ger Cylchfan Y Coldra, Casnewydd, yng nghyffiniau Cyffordd 24 yr M4.

Cafodd diffoddwyr o'r Maindy a Malpas eu galw.