Cyllideb: Dwy blaid ar y cyd

Cyhoeddwyd

Bydd Plaid Cymru a'r Democratiaid Rhyddfrydol yn cydweithredu wrth drafod cyllideb Llywodraeth Cymru yn y dyfodol.

Cyhoeddodd y ddau arweinydd Leanne Wood a Kirsty Williams hyn mewn cynhadledd newyddion.

Byddai rhaid i weinidogion drafod ag un tîm ar ran y ddwy blaid, medden nhw.

Gan fod ganddyn nhw 30 o seddau allan o 60, mae angen cefnogaeth plaid arall ar Y Blaid Lafur cyn pasio cyllideb.

Ymatal

Y llynedd ymataliodd Plaid Cymru rhag pleidleisio ar gyllideb 2013-14 er mwyn cael mwy o arian ar gyfer prentisiaethau a sefydlu Parc Gwyddoniaeth Menai.

Bore Mawrth dywedodd Ms Wood: "Mae Plaid Cymru yn benderfynol o daro'r fargen orau ar gyfer pobol Cymru.

"Wrth gydweithio gyda'r Democratiaid Rhyddfrydol byddwn ni mewn safle cryf i orfodi'r llywodraeth i gymryd camau fyddai'n hybu'r economi, mynd i'r afael â gwenidau yn y Gwasanaeth Iechyd a gwella safonau mewn ysgolion."

Dywedodd Ms Williams mai ei blaenoriaethau fyddai'r economi, iechyd ac addysg.

"Dwi'n falch y byddwn yn cydweithio gyda Phlaid Cymru er mwyn sicrhau cyllideb ar gyfer Cymru i gyd."

Straeon perthnasol