Damwain: Miliynau o bunnau o iawndal

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun, Ei wraig Jo: 'Mae gwerth y setliad yn adlewyrchu pa mor drychinebus oedd yr anafiadau a'u heffeithiau ysgytwol arno ac ar ei deulu.'

Mae dyn sy' angen gofal ddydd a nos wedi damwain ddifrifol wedi cael miliynau o bunnau o iawndal.

Yn Sir Benfro yn Nhachwedd 2009 tarodd olgerbyd yr oedd Landrover yn ei dynnu gar Anthony Hutchinson, 34 oed o Aberporth, Ceredigion.

Cafodd y tad i un o blant anafiadau difrifol i'w ymennydd a'i gorff.

Dywedodd ei wraig Jo fod yr arian yn "gyfle i ailadeiladu bywyd".

Mae llefarydd ar ran y tîm cyfreithiol wedi dweud bod yr Uchel Lys yn Birmingham wedi pennu'r swm ac nad oedd y teulu am gyhoeddi'r manylion.

Bydd Mr Hutchinson yn derbyn un swm a thaliadau blynyddol o gannoedd o filoedd o bunnau.

Yn 2009 roedd yn rhoi lifft i'w frawd ar y B4329 rhwng New Inn a Brynberian ac ar y pryd roedd yn teithio o Aberteifi i Hwlffordd.

'Trychinebus'

Cafodd anafiadau difrifol i'w ymennydd, wyneb, asgwrn cefn, stumog, breichiau a'i goesau.

Dywedodd ei wraig: "Rydyn ni'n fodlon ar y penderfyniad yn y llys.

"Mae gwerth y setliad yn adlewyrchu pa mor drychinebus oedd yr anafiadau a'u heffeithiau ysgytwol arno ac ar ei deulu.

"Er iddo fe ennill tir o ran adsefydlu, mae yn y gadair olwyn o hyd.

"Bydd angen gofal ddydd a nos weddill ei fywyd.

'Ysbrydoliaeth'

"Ni all unrhyw swm wneud iawn am effaith y ddamwain ond mae'r setliad yn lleddfu pryderon ariannol."

Dywedodd yr hoffai ddiolch i'r timau cyfreithiol a meddygol.

"Mae'r holl brofiad wedi bod yn ofnadwy ond mae ei ysbryd a'i benderfynoldeb wedi bod yn ysbrydoliaeth i ni i gyd.

"Tra hoffen ni droi'r cloc yn ôl, mae ein teulu a'n ffrindiau wedi bod yn anhygoel.

"Diolch yn fawr iddyn nhw i gyd."