Lori'n troi drosodd: dyn yn yr ysbyty

Cyhoeddwyd

Mae gyrrwr lori yn yr ysbyty wedi i'w gerbyd droi drosodd ar y gylchfan yn Sarn ger Pen-y-bont.

Dywed yr heddlu nad yw ei anafiadau yn rhai difrifol.

Cafodd pedwar criw o ddynion tân o Ben-y-bont a Malpas eu gyrru i'r digwyddiad toc wedi 9.30am fore Mawrth ger J36 yr M4.

Am 11.15am roedd criwiau dal yno yn sicrhau bod yr ardal yn saff.