Buwch ar lôn ymadael am gyfnod ger M4 yn Llangyfelach

Cyhoeddwyd

Mae buwch oedd ar y lôn ymadael ger yr M4 wedi dychwelyd i'r cae ger J46 yn Llangyfelach ger Abertawe.

Roedd yr anifail wedi llwyddo i gyrraedd y lôn ymadael fore Mawrth.

Ar un adeg roedd yna bryderon y byddai'n cyrraedd y draffordd.

Doedd dim angen i neb symud y fuwch.