Damwain car: menyw yn cael anafiadau difrifol

Cyhoeddwyd

Mae menyw wedi cael anafiadau difrifol yn dilyn damwain car yng Ngwynedd brynhawn Llun.

Digwyddodd y gwrthdrawiad rhwng dau gerbyd ar yr A493 ar allt Friog rhwng Dolgellau a Thywyn cyn 3pm.

Bu'n rhaid i ddau berson fynd i ysbyty Gwynedd.

Mae menyw yn parhau mewn cyflwr difrifol wedi iddi gael nifer o anafiadau.

Fe aeth dyn i'r ysbyty hefyd.