AS yn galw am weithredu yn erbyn herwgipio

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Dywedodd Berhane wrth BBC Cymru: "Os ydych chi'n mynd at yr heddlu neu'r llywodraeth, maen nhw'n lladd eich perthynas."

Mae aelod seneddol o Gaerdydd yn galw am weithredu yn dilyn honiadau bod pobl wedi gorfod talu degau o filoedd o bunnoedd i ryddhau perthnasau yn Affrica o ddwylo herwgipwyr.

Mae AS Gorllewin Caerdydd Kevin Brennan wedi cwrdd â dyn o Eritrea a symudodd i'r ddinas - roedd nai y dyn wedi cael ei gipio.

Dywed y grŵp Cynghrair Efengylaidd Cymru bod tua £70,000 o bridwerth wedi cael ei dalu mewn tuag wyth o achosion sy'n gysylltiedig â Chymru.

Yn ôl y Swyddfa Dramor nid yw adroddiadau bod trigolion o'r DU yn cael eu targedu am bridwerthoedd wedi cael eu cadarnhau.

Argyfwng dynol

Mae'r Cenhedloedd Unedig yn amcangyfrif bod oddeutu 36,000 o bobl Eritrea wedi gadael y wlad y llynedd gyda llawer yn ffoi i'r Aifft neu Israel i ddianc rhag tlodi a thrafferthion eraill.

Disgrifiwyd y twf mewn herwgipio a masnachu pobl yn Sinai, Yr Aifft, fel un o'r argyfyngau dynol mwyaf yn y byd sydd heb ddod i sylw'r cyhoedd.

Mae Berhane (nid ei enw iawn) wedi datgelu i BBC Cymru sut y cafodd ei nai - athro 26 oed - ei arteithio gan y rhai a'i cipiodd er mwyn rhoi pwysau ar berthnasau i dalu pridwerth amdano.

Rhoddodd Berhane, a ddaeth i dde Cymru yn 2008, tua £10,000 tuag at y £15,000 a dalwyd i'r bobl oedd yn dal ei nai yn wystl ar y ffin rhwng Eritrea a Sudan ym mis Rhagfyr y llynedd.

Dywedodd bod ei nai wedi torri ei gefn a'i fraich tra'n cael ei ddal, a bod tri arall a gafodd eu herwgipio gydag ef wedi cael eu lladd.

'Benthyciadau'

Cafodd alwad ffôn emosiynol gan ei chwaer, ac yn ôl Berhane fe ddywedodd:

"Os na fyddwn ni'n eu talu nhw, maen nhw'n lladd y gwystlon a gwerthu eu horganau am arian.

"Fe wnaethon ni dalu trwy ofyn i'r teulu ac aelodau'r gymuned am gymorth, a thrwy fenthyciadau.

"Os ydych chi'n mynd at yr heddlu neu'r llywodraeth, maen nhw'n lladd eich perthynas."

Er bod nai Berhane bellach yn ddiogel mewn gwersyll yn Ethiopia, mae'n dal i bryderu am aelodau eraill o'i deulu sy'n dal i fyw yn Eritrea.

Disgrifiad o’r llun, Dywedodd Kevin Brennan AS y bydd yn gofyn cwestiynau yn San Steffan

'Gofyn cwestiynau'

Mae Mr Brennan wedi ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Tramor William Hague am y mater, a dywedodd:

"Mae'n fusnes erchyll, ciaidd ac annynol.

"Gwerth bywyd yw cymaint o ddoleri all gael eu creu trwy herwgipio - dyna'r cyfan.

"Fe fyddaf yn gofyn cwestiynau yn Nhŷ'r Cyffredin am hyn ac yn ceisio cael gwybod beth arall y mae'r llywodraeth yn ei wneud i weithio gyda llywodraethau eraill a sefydliadau rhyngwladol i daclo'r broblem."

Dywedodd llefarydd ar ran y Swyddfa Dramor a Chymanwlad: "Rydym hefyd wedi mynegi ein pryderon am gamdriniaeth a masnachu pobl o Eritrea gyda'r llywodraethau yn y rhanbarth, gan gynnwys gweinidogion tramor Israel a'r Aifft.

"Nid ydym wedi derbyn adroddiadau sydd wedi eu cadarnhau o bobl o'r DU yn cael eu targedu i dalu pridwerthoedd.

"Byddwn yn annog unrhyw un gyda thystiolaeth gadarn o herwgipwyr yn targedu trigolion o'r DU i gysylltu â Chanolfan Masnachu Pobl y DU, ac mae modd cysylltu â nhw drwy'r Asiantaeth Droseddau Difrifol SOCA."