13 blynedd am ymosod ar ddawnsiwr

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Other
disgrifiad o’r llunYmosodwyd ar Jack Widdowson yn oriau mân fore Sadwrn, Tachwedd 2011

Cafwyd dyn 27 oed yn euog o ymosod ar ddawnsiwr bale 19 oed yng Nghaerdydd yn 2011.

Torrwyd gwddf Jack Widdowson o Wlad yr Haf pan ymosododd Mohammed Ali Mohamoed o'r Sblot, Caerdydd, arno yn y brifddinas yn Nhachwedd 2011.

Cafwyd Mohamoed yn ddieuog o geisio llofruddio Mr Widdowson ond yn euog o achosi niwed corfforol difrifol yn fwriadol.

Yn Llys y Goron Caerdydd cafodd ei garcharu am 13 blynedd.

Roedd Mr Widdowson o Gaerfaddon yn ymweld â'i frawd, myfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd, pan gafodd eitemau - gan gynnwys ffôn symudol - eu dwyn yn ystod yr ymosodiad.

Roedd Mohamoed wedi cyfaddef iddo ddwyn y ffôn ond honnodd mai rhywun arall achosodd yr anafiadau difrifol iawn.

Wrth ei ddedfrydu dywedodd y Barnwr Ustus Wyn Williams: "Fe wnaethoch chi ei adael yn gorwedd yn y stryd oedd yn weithred ddidostur eithriadol.

"Rydych yn droseddwr peryglus."

'Dawnsio eto'

Dywedodd un o swyddogion yr heddlu, Mike Owens, fod y dawnsiwr wedi wynebu ymosodiad ffyrnig iawn a bod hynny yn anghyffredin yng Nghaerdydd.

"Yn anhygoel mae Jack, sydd yn ŵr ifanc talentog iawn, wedi llwyddo i wneud adferiad llawn ac mi rydyn ni wrth ein boddau ei fod yn ôl yn dawnsio unwaith eto.

"Gobeithio bydd y penderfyniad heddiw yn rhoi cyfle i Jack a'i deulu o'r diwedd symud ymlaen."

Mae ei rieni wedi sefydlu elusen Dance Again Foundation ers y digwyddiad ac wedi diolch i'r rhai sydd wedi helpu ei mab i wella.

"Mae wedi bod yn perfformio ers peth amser nawr ac wedi perfformio yn gyhoeddus sawl gwaith. Rydyn ni wrth ein boddau ei fod wedi medru parhau i fod yn ddawnsiwr er yr hyn ddigwyddodd.

'Sylweddoli'

"Mi wnaeth anafiadau Jack wneud i ni sylweddoli'r problemau sydd wynebu dawnswyr a pherfformwyr eraill sydd yn cael eu hatal rhag parhau gyda'u gyrfa oherwydd anaf.

"Rydyn ni wedi sefydlu elusen Dance Again Foundation i gynnig help fel eu bod yn medru gwneud adferiad llawn a dychwelyd i berfformio."

Gorchmynnodd y barnwr y dylai Mohamoed, sy'n wreiddiol o'r Aifft, gael ei estraddodi pan fydd ei ddedfryd yn dod i ben.

Straeon perthnasol