'Angen gwaith ar frys' ar adeilad hanesyddol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Not Specified
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Cyngor Caerdydd bod angen gwneud gwaith ar frys i'r adeilad

Mae angen gwneud gwaith brys ar rannau o'r Gyfnewidfa Lo i wneud yn siŵr bod yr adeilad yn ddiogel.

Dyna gasgliad tîm o archwilwyr Cyngor Caerdydd a'r gwasanaethau tân ar ôl iddyn nhw archwilio'r adeilad yn ddiweddar.

Bydd y gwaith yn cychwyn dros y pythefnos nesaf er mwyn sefydlogi a diogelu'r adeilad Gradd II gafodd ei adeiladu tua diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Er i'r adeilad gael ei ailwampio yn 1914, erbyn 1961 roedd wedi cau fel canolfan fasnachol wedi i'r diwydiant glo yng Nghymru grebachu.

Diogelwch

Dywedodd y Cynghorydd Russell Goodway, yr Aelod Cabinet sydd â chyfrifoldeb dros Gyllid, Busnes a'r Economi Leol: "Diogelwch y cyhoedd yw ein blaenoriaeth ac nid oes dewis arall ond cau rhannau o'r Gyfnewidfa Lo a sicrhau bod yr adeilad yn ddiogel.

"Cawsom wybod gan y perchenogion fod yr adeilad yn dadfeilio a chomisiynwyd adroddiad strwythurol er mwyn cael dealltwriaeth glir o gyflwr yr adeilad.

"Mae'r adroddiad yn cadarnhau bod strwythur rhannau o'r Gyfnewidfa Lo yn anniogel a bod angen gwaith ategu brys i sicrhau bod y rhannau hyn o'r adeilad, a'r ardal gyfagos, yn ddiogel.

"Fel cyngor mae dyletswydd arnom i ofalu am breswylwyr, busnesau a'r cyhoedd, a dyna pam rydym yn gweithredu nawr."

Mae'r cyngor wedi rhoi gwybod i fusnesau agos am y gwaith fydd yn golygu colli mannau parcio ar y stryd gyfagos a chodi ffens o amgylch yr adeilad.

Ychwanegodd y Cynghorydd Goodway fod yr adeilad yn un pwysig i'r brifddinas.

'Rhan bwysig'

"Mae gennyf uchelgais ein bod yn denu buddsoddiad newydd i'r ddinas dros y blynyddoedd i ddod fel rydym wedi gwneud dros yr 20 mlynedd ddiwethaf.

"Ond er ein bod yn canolbwyntio ar y dyfodol, ni ddylid anghofio'r gorffennol.

"Mae adeiladau fel y Gyfnewidfa Lo, a rhai o adeiladau hanesyddol eraill Sgwâr Mount Stuart a Stryd Bute a'r cyffiniau yn rhan bwysig o dreftadaeth y ddinas.

Rydym am sicrhau eu bod yn chwarae rhan yn nyfodol Caerdydd hefyd."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol