Rhun ap Iorwerth am sefyll ym Môn

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae Rhun ap Iorwerth wedi sefyll lawr o'i rôl gyda'r BBC wedi iddo ddatgan ei fwriad i fod yn ymgeisydd Plaid Cymru

Mae cyflwynydd Newyddion Naw Rhun ap Iorwerth wedi cyhoeddi ei fod am sefyll i fod yn ymgeisydd Cynulliad Plaid Cymru yn isetholiad Môn.

Fe wnaeth Mr ap Iorwerth ddatgan ei fwriad ar wefan Twitter.

Mae'r isetholiad yn cael ei gynnal oherwydd bod Ieuan Wyn Jones wedi gadael y sedd yn wag wedi iddo dderbyn swydd fel arweinydd Parc Gwyddoniaeth Menai.

Mae Heledd Fychan, wnaeth sefyll yn Sir Drefaldwyn i'r blaid yn etholiad cyffredinol 2010 ac oedd ar y rhestr ranbarthol yn etholiad Cynulliad 2011, hefyd wedi cyhoeddi ei bod yn ceisio enwebiad Plaid Cymru ar gyfer sedd Môn.

Ni fydd Mr ap Iorwerth yn parhau gyda'i swydd yn y BBC.

Mewn datganiad, dywedodd swyddfa wasg y BBC: "Mae'r BBC yn ddarlledwr diduedd ac mae penderfyniad Rhun ap Iorwerth yn golygu ei fod yn sefyll lawr o'i rôl gyda'r BBC ar unwaith.

"Hoffwn ddiolch i Rhun am y cyfraniad mae e wedi gwneud i waith BBC Cymru Wales."

Mae gan Llywydd y Cynulliad Rosemary Butler dri mis o'r dyddiad y gwnaeth Mr Jones ei gyhoeddiad i alw'r isetholiad.

Does dim un o'r prif bleidiau wedi dewis ymgeisydd eto.

Straeon perthnasol