Buddugoliaeth i'r Llewod

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
George North yn sgorio ei gais

Fe wnaeth George North ac Alex Cuthbert serennu i'r Llewod wrth iddyn nhw drechu Awstralia o 23 pwynt i 21 mewn gêm hynod gyffrous yn Brisbane.

Roedd y gêm yr un mor agos â mae'r sgôr yn ei awgrymu a bu'r Llewod yn lwcus iawn i ennill y prawf cyntaf wrth i Awstralia fethu dwy gic yn y munudau olaf.

Sgoriodd North gais unigol gwych yn yr hanner cyntaf gan roi Awstralia ar y droed ôl - ac yno yr arhoson nhw.

Gorffennodd Cuthbert symudiad yn hyfryd ar ddechrau'r ail hanner er mwyn coroni perfformiadau gwych gan y chwaraewyr Cymreig.

Cymry wnaeth sgorio holl bwyntiau'r Llewod.

Dechrau addawol i Awstralia

Roedd Awstralia'n edrych yn beryglus yn ystod munudau'r cynta'r gem gan wneud rhediadau effeithiol a thaclo'n gryf.

Roedd O'Connor wedi methu dwy gic gosb wedi saith munud ond roedd hi'n ymddangos yn anochel y byddai'r Awstraliaid yn cael pwyntiau ar y bwrdd yn o fuan.

Er hynny roedd sgarmes y Llewod yn llewyrchus, ac fe wnaeth Jonny Sexton lwyddo i ddarganfod 22 Awstralia wedi enghraifft wych o bŵer y Llewod wrth i Corbisiero chwalu'r Awstraliaid.

Llwyddodd y tîm o hemisffer y de i wrthsefyll y llif y tro hwn ac fe wnaeth Genia dorri'n wych wrth wrthymosod yn gwibio lawr yr asgell.

Fe wnaeth ei gic fedrus ddarganfod Folau, wnaeth lwyddo i'w chodi a mynd a hi dros y llinell am bwyntiau cynta'r gêm.

Llwyddodd O'Connor gyda'i gic y tro hwn gan wneud y sgôr yn 7-0 wrth i'r cloc gyrraedd y chwarter awr.

Fe wnaeth Genia barhau gyda'i waith da gan roi'r Llewod dan bwysau - roeddent yn teimlo rhyddhad wrth weld cic berffaith Leigh Halfpenny'n hedfan rhwng y pyst gyda 22 munud ar y cloc.

Yna fe ddaeth cais unigol wych North - fe ddaliodd y bel rhyw 35 medr allan cyn taranu heibio dau Awstraliad a thwyllo Barnes yn hawdd i'w gwneud hi'n 8-7 i'r Llewod.

Roedd Halfpenny'n llwyddiannus gyda'i gic.

Gwnaeth y sgôr yn 13-7 gyda chic arall ond fe ddaeth Awstralia'n ôl funudau cyn yr hanner amser wrth i Folau sgorio trydydd cais y gêm i wneud y sgôr ar yr hanner yn 13-12 i'r Llewod.

Ail hanner

Disgrifiad o’r llun,
Cuthbert yn sgorio ail gais y Llewod

Tro Cuthbert oedd hi i serennu ar ddechrau'r ail hanner wrth iddo orffen symudiad hyfryd oedd wedi ei ddechrau gan Jonny Sexton.

Gwnaeth Halfpenny hi'n 18-12 ond roedd hi'n 20-18 gyda 20 munud ar ôl ar y cloc.

Sgoriodd y ddau dîm gic gosb yr un i'w gwneud hi'n 23-21.

Roedd pethau'n edrych yn ddu i'r Llewod wrth i Awstralia dderbyn cig gosb gyda phum munud ar ôl ond llwyddodd Beale i fethu'r gic o dan y pwysau aruthrol.

Methodd eto gydag eiliadau ar ôl wedi iddo lithro.

Bydd Awstralia'n teimlo eu bod wedi bod yn anlwcus i golli'r gêm - y cicio oedd y gwahaniaeth rhwng y ddau dîm yn y diwedd.

'Llawer rhy agos'

Dywedodd gapten y Llewod Sam Warburton wedi'r gêm: "Roedd hynna'n gyffrous! Llawer rhy agos i ni fod yn gyfforddus.

"Roedd yr 20 munud olaf yn anodd iawn, roedd yn rhaid i ni gloddio mewn. Pob clod i Awstralia, gallwn ni ddisgwyl llawer mwy ganddynt o'r ddau brawf olaf. Dim ond hanner y gwaith sydd wedi ei wneud."

Roedd Warren Gatland yn cydnabod bod y tîm mae'n reoli wedi bod yn lwcus: "Roedd hi'n gêm anodd i ni. Fe wnaethom ni'n dda yn y sgarmes yn ystod yr hanner cyntaf ond ry'n ni'n siomedig gydag ein rheolaeth tîm.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Halfpenny'n gwneud y sgôr yn 23-18

"Fe roddom ni gwpl o dri pwyntiau hawdd iddyn nhw, ond mae'n dangos pa mor agos mae'r gyfres hon am fod. Fe welom ni geisiadau amrwd gwych allan yno gan y ddau dîm.

"Gallai hi fod wedi mynd y naill ffordd neu'r llall ond fe wnawn ni gymryd hynny."

Bydd gem nesa'r gyfres yn cael ei chwarae yn Melbourne ar 29 Mehefin gyda'r gêm olaf yn cael ei chwarae ar Orffennaf 6 yn Sydney.

Tîm y Llewod: Halfpenny; Cuthbert, O'Driscoll, Davies, North; Sexton, Phillips; Corbisiero, T Youngs, A Jones, A Jones, O'Connell, Croft, Warburton, Heaslip.

Eilyddion: Hibbard, Vunipola, Cole, Parling, Lydiate, B Youngs, Farrell, Maitland.

Dyfarnwr: Chris Pollock (Seland Newydd)

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC