Cyfyngu ar sbwriel i arbed arian

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Cyngor Sir Fynwy'n gobeithio osgoi sefyllfa fel hyn drwy gyfyngu sbwriel i ddau fag i bob tŷ bob pythefnos

Mae un o gynghorau'r de-ddwyrain ar fin cyfyngu'r trigolion i ddau fag sbwriel bob pythefnos er mwyn ceisio dwyn perswâd ar bobl i ailgylchu mwy - ac i geisio arbed arian.

Hyd yma mae cyfyngiad Cyngor Sir Fynwy ar sbwriel sydd ddim modd ei ailgylchu yr un mwyaf llym yng Nghymru, ac mae awdurdodau eraill yn cadw llygad ar y sefyllfa er mwyn gweld os fydd y cynllun yn gallu gweithio mewn rhannau eraill o'r wlad.

Ond mae rhai trigolion yn anhapus gyda'r trefniant.

'Rhaid arbed £4m'

Mae Cyngor Sir Fynwy yn casglu deunydd wedi ei ailgylchu - gwydr, tuniau, cardfwrdd, gwastraff bwyd a chlytiau - bob wythnos, ac mae sbwriel arall yn cael ei gasglu bob pythefnos.

Yn ogystal â chyflwyno cyfyngiad ar nifer y bagiau, fe fydd yn rhaid i drigolion dalu £8 y flwyddyn i gasglu bagiau o wastraff o'r ardd.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones na all y cyngor fforddio talu miliynau mewn treth ar dirlenwi, ac wrth i dargedau ailgylchu gynyddu'n flynyddol, felly hefyd mae'r risg o ddirwyon am fethu'r targedau.

"Mae Sir Fynwy wedi dweud eu bod yn blaenoriaethu addysg a gwasanaethau cymdeithasol, ac mae'n rhaid i ni arbed tua £4 miliwn eleni," meddai.

"Mae taflu £3 miliwn bob blwyddyn i safleoedd tirlenwi yn amlwg yn wastraff arian mawr.

"Erbyn 2015/16 rhaid i ni gynyddu ein hailgylchu i 58%: os fyddwn yn methu'r targed rydym yn wynebu dirwy o tua £100,000 am bob 1% felly mae'n sylweddol."

Deiseb

Mae dros fil o bobl yn Sir Fynwy wedi arwyddo deiseb ar-lein yn erbyn y cyfyngiad o ddau fag sbwriel, ond wrth i bob cyngor yng Nghymru rybuddio am doriadau pellach mae llefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar yr amgylchedd, y Cynghorydd Andrew Morgan, yn dweud y gallai pawb wynebu cyfyngiad o'r fath yn y dyfodol.

"Rhaid ystyried popeth," meddai. "Rhaid i awdurdodau lleol ystyried pob ffordd o arbed arian, ac fe fyddan nhw'n ystyried ffyrdd o annog pobl i ailgylchu mwy.

"Yn y pen draw mae'r dreth tirlenwi yn parhau i gynyddu bob blwyddyn, ac mae hynny'n golygu bod claddu gwastraff ar y lefel bresennol yn mynd yn ddrytach bob blwyddyn."

Gallwch glywed mwy am y stori trwy wrando ar Eye On Wales ar BBC Radio Wales ddydd Sul, Mehefin 23 am 1:30pm.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol