Cwmni cig yn nwylo'r derbynwyr

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
disgrifiad o’r llunMae perchennog Farmbox, Dafydd Raw-Rees, a dau ddyn arall ar fechnïaeth yr heddlu o hyd

Mae cwmni o Geredigion oedd yng nghanol ymchwiliad i'r sgandal cig ceffyl wedi mynd i ddwylo'r derbynwyr.

Cafodd cwmni Leonard Curtis Recovery eu penodi'n derbynwyr ar Fehefin 6.

Ym mis Ebrill bu'n rhaid atal y gwaith yn Farmbox Meats yn Llandre ger Aberystwyth am yr eildro wedi i'r Asiantaeth Safonau Bwyd ddweud bod problem hylendid yno.

Dywedodd cyfreithiwr y cwmni ar y pryd nad oedd sail i'r honiad ac fe ddechreuodd y cwmni ar y broses o apelio yn erbyn y penderfyniad.

Trwydded

Cafodd y gwaith yno ei atal am y tro cyntaf ym mis Chwefror. Roedd gan y cwmni drwydded i dynnu esgyrn cig eidion a chig ceffyl.

Mae perchennog y cwmni, Dafydd Raw Rees, a dau ddyn arall yn parhau ar fechnïaeth yr heddlu wedi iddyn nhw gael eu harestio a'u holi ar amheuaeth o droseddau twyllo.

Fe gafodd Farmbox ganiatâd amodol i ail-ddechrau gweithio ym mis Mawrth ond penderfynodd yr asiantaeth beidio ag estyn y caniatâd amodol yna.

Ar Fawrth 18 fe gafwyd caniatâd i ail-ddechrau wedi i'r cwmni ddarparu sicrwydd y byddai'n cydymffurfio â rheolau sy'n ymwneud â busnesau bwyd.

Straeon perthnasol