Pryder am wasanaethau bws

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae pryder ynglŷn â gwasanaethau bysiau yng Nghymru

Mae prisiau gwasanaethau bysiau wedi codi mwy yng Nghymru nac yng ngweddill y DU.

Yn ôl ffigyrau yr Adran Drafnidiaeth, fe gododd prisiau 7% ar gyfartaledd yn ystod y flwyddyn hyd at Mawrth 2013 wrth i nifer y teithiau oedd yn cael eu gwneud leihau 5%.

Mae elusen wedi honni y gallai pobl "gael eu hynysu" os yw'r duedd yn parhau.

Dywedodd Llywodraeth Cymru fod toriadau i'w cyllideb yn effeithio ar y lefel bresennol o wasanaeth.

£8m

Ond mae Sustrans Cymru, mudiad sy'n hybu trafnidiaeth gynaliadwy, wedi dweud bod Llywodraeth Cymru wedi torri chwarter y grantiau ar gyfer bysiau, cyfanswm o £8m.

"Mae'r ffigyrau yma'n dangos darlun sy'n achosi pryder i ni - mae'n debyg y bydd tlodi trafnidiaeth yng Nghymru'n cynyddu," meddai Matt Hemsley, cynghorydd polisi Sustrans.

Dywedodd nad oedd 30% o gartrefi Cymru yn defnyddio car a bod trafnidiaeth gyhoeddus yn hanfodol iddyn nhw.

"Gallai system fysiau llewyrchus helpu mynd i'r afael ag anghyfiawnder cymdeithasol yng Nghymru," meddai.

'Torri'r grantiau'

"Ond mae Llywodraeth Cymru'n torri'r grantiau sydd ar gael ar gyfer bysiau tra'n buddsoddi miliynau mewn lledu Heol Blaenau'r Cymoedd."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae llywodraeth y DU wedi penderfynu gostwng cyllid Llywodraeth Cymru o £1.7 biliwn dros y blynyddoedd nesaf ac mae hyn yn golygu ei bod yn anodd iawn cynnal y lefel bresennol o gefnogaeth i wasanaethau bysus lleol a thrafnidiaeth gymunedol."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol