200 milltir: llai nac 24 awr

Math Wiliam
Newyddion Ar-lein

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llun(chwith i'r dde) Paul MacLennan, Mike Randall a Huw Percy

Mae tri dyn o ardal Bangor yn anelu at feicio 200 milltir mewn llai nac 24 awr er mwyn codi arian at elusen.

Bwriad Paul MacLennan, Mike Randall a Huw Percy ydi cychwyn o Gastell Caerdydd am 10pm nos Iau a chyrraedd Castell Caernarfon erbyn 8pm nos Wener.

Bydd yr arian fydd yn cael ei godi yn cael ei roi i elusen sy'n cefnogi pobl sydd ag Asperger's ac awtistiaeth yng Ngwynedd a Môn.

Cyn iddyn nhw gychwyn buodd y tri'n sôn am yr hyn maen nhw'n gobeithio ei gyflawni.

'O gastell i gastell'

Dywedodd Huw Percy: "Fe fydden ni'n beicio o gastell i gastell, hefyd yn pasio Castell y Bere, ond 'dan ni'n mynd i feicio dros gopaon Pen-y-fan, Cader Idris a'r Wyddfa hefyd," meddai.

"Pam ein bod ni'n neud o? 'Dan ni'n licio ffeindio pob math o esgusodion. Ond erbyn hyn nae gennym ni reswm da sef hel pres i gronfeydd Gwynedd a Môn o Asperger's a awtistiaeth."

Mae Grŵp Cefnogi Asperger/Awtistiaeth Gwynedd a Môn yn darparu cefnogaeth i blant a'u rhieni.

Yn ôl Huw, gwaith un o'u ffrindiau sy' wedi eu hysbrydoli.

"Pan ddechreuodd yr holl syniad o neud y daith fe wnaethon ni siarad gyda ffrind i ni, Trystan Williams, sy'n bennaeth ysgol yn Academi Springfield yn Wiltshire sy'n arbenigo mewn rhoi cyfleon unigryw i blant gyda'r math yna o gyflwr.

"Mae Trystan yn gwneud lot ar gyfer y plant yma, mynd â nhw i gael eu dysgu i gynefinoedd eithriadol.

"Ac mae o am fynd â chriw o blant i 'basecamp' Everest ac fel rhan o'r paratoi a'r dewis a dethol ar gyfer heddiw mae yna 16 o blant yn cerdded dau o'r tri chopa a gneud un arall fory ac yn cyfarfod ni ar Yr Wyddfa.

"Mae'n dipyn bach o ras rhyngddom ni i weld pwy fydd yn cyrraedd gyntaf."

'Dim napiau'

Soniodd Paul MacLennan am yr heriau sy'n wynebu'r tri.

"Mae'n mynd i fod yn anodd ... Rydan ni i gyd wedi bod yn gweithio'n galed iawn yn amlwg, yn edrych ar be' 'dan ni'n fwyta, ein patrymau cysgu a cheisio cydbwyso hyn i gyd gyda patrymau gwaith."

A yw'r tri yn bwriadu cymryd seibiant yn ystod y daith?

"Dim napiau," meddai Paul, "ond fe fyddwn ni'n cymryd hoe i fwyta ac yfed. Os na fyddwn ni'n cymryd digon i'w fwyta ac yfed, fyddwn ni ddim yn cyrraedd.

"Dwi wedi amcangyfrif y bydden ni'n llosgi tua 13,000 o galorïau ac mae cael y rheini yn ôl yn mynd i fod yn dipyn o dasg.

"Nid yw'r corff yn gallu ei gymryd i mewn, allith o ddim ei dreulio, ond mae o angen y calorïau.

'Her fwya''

"Yr her fwya' fydd bwyta!"

Pan siaradodd Mike Randall gyda BBC Ar-lein, roedd ar bigau'r drain eisiau cychwyn ar y daith.

"Dwi'n gwylio'r cloc rŵan yn ticio, mae dod i mewn i stiwdios y BBC yn helpu i basio'r amser ond dwi bach fwy nerfus yn gneud hyn heddiw na mynd ar y beic.

"Unwaith 'dan 'ni ar y beic 'dan ni'n gneud rhywbeth 'dan ni'n gyfforddus efo fo, yn ein zone fel petai.

"Unwaith 'dan ni'n cychwyn dwi'n meddwl y byddwn ni'n iawn, (ond mae hyn yn) dibynnu ar y tywydd a chyfeiriad y gwynt.

"Rydan ni wedi cael cefnogaeth dda gan ein teuluoedd a ffrindiau."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol