Ap Eisteddfod: eisiau barn pobl

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Eisteddfod
Disgrifiad o’r llun,
Bydd yr Eisteddfod yn cael ei chynnal yn Ninbych ym mis Awst

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol yn awyddus i glywed barn pobl am yr ap newydd fydd ar gael yn y Brifwyl eleni.

Y nod yw cael "pâr gwahanol o lygaid" i edrych ar yr ap er mwyn gweld pa mor hawdd yw i'w ddefnyddio ac i sicrhau fod y wybodaeth yn ddefnyddiol i Eisteddfodwyr.

Mae'r ŵyl sy'n digwydd ddechrau Awst yn chwilio am unigolion sy'n defnyddio systemau iOS ac Android i brofi'r ap yn ystod y dyddiau nesaf ac yn gofyn i bobl gysylltu erbyn Mehefin 21.

Bydd y ddyfais wedyn yn cael ei hanfon at y cwmnïau perthnasol fydd yn rhoi'r caniatâd iddi gael ei chyhoeddi a'i defnyddio.

'Hyrwyddo'

Dywedodd Pennaeth Cyfathrebu'r Eisteddfod, Gwenllïan Carr: "Mae'r ap wedi'i ddatblygu gydag arian grant Cyngor Celfyddydau Cymru a'r gobaith yw y bydd yn ffordd o hyrwyddo'r gweithgareddau diwylliannol a chelfyddydol ar y Maes yn ystod yr wythnos.

"Bydd llawer o sylw'n cael ei roi i weithgareddau ar gyfer teuluoedd a phobl ifanc ac fe fydd map rhyngweithiol gyda nifer o elfennau cyffrous yn cael ei baratoi maes o law."

Yn yr Eisteddfod eleni am y tro cyntaf bydd yr ap yn creu amserlen bersonol i'r defnyddiwr fel y gall glustnodi'r digwyddiadau gwahanol boed y rhain llenyddol, cerddorol neu i blant.

'Ymatebol'

Ychwanegodd: "Rydym yn ymwybodol nad yw pawb yn defnyddio systemau Android ac iOS ac felly roedd yn bwysig iawn i ni ein bod yn datblygu ein gwefan i fod yn ymatebol hefyd fel bod modd ei defnyddio ar gyfrifiadur desg, tabled, neu ffôn.

"Y bwriad yw darparu gwybodaeth mewn ffordd newydd sy'n hygyrch, ac mae'r cyfle yma i'n helpu i'w brofi yn rhan hollbwysig o'r gwaith."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol