Carchar am geisio rhoi mosg ar dân

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Arall
disgrifiad o’r llunClywodd y llys ei fod wedi troseddu wedi iddo gael gwybod am lofruddiaeth y milwr Lee Rigby yn Llundain.

Mae cyn aelod o'r lluoedd arfog wedi ei garcharu am 18 mis am geisio rhoi mosg yn Sir Ddinbych ar dân.

Dywedodd y barnwr yn Llys y Goron Yr Wyddgrug fod John Parkin, 27 oed o Dywyn, yn "reddfol hiliol".

Clywodd y llys ei fod wedi troseddu wedi iddo gael gwybod am lofruddiaeth y milwr Lee Rigby yn Llundain a'i fod wedi yfed 15 peint.

Cafodd orchymyn amhenodol yn ei wahardd rhag mynd i unrhyw fosg.

Plediodd yn euog i gyhuddiad o geisio llosgi'r mosg ac un o ymddygiad afreolus gwaethygedig ar sail crefydd.

Sarhad

Roedd y troseddau ar Fai 25, dridiau wedi i Lee Rigby gael ei lofruddio.

Dywedod y Barnwr Niclas Parry fod ei ymddygiad yn sarhad ar gymdeithas a bod angen atal y fath ymddygiad cywilyddus.

Clywodd y llys fod y diffynnydd wedi beio problemau meddygol yn sgil ei wasanaeth yn y fyddin.

"Ond y ffaith amdani yw eich bod wedi ymddwyn yn y fath fodd am eich bod yn feddw."