Damwain: Cyhoeddi enw dyn fu farw

  • Cyhoeddwyd
Gordon Williams ar y dde gyda'i frawd yng nghyfraith, Mick Godden.Ffynhonnell y llun, Heddlu'r De
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Gordon Williams (ar y dde) yn ddyn poblogaidd yn ei gymuned

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi mai Reginald Gordon Williams, dyn lleol 75 oed, a gafodd ei ladd mewn damwain rhwng tri cherbyd yn Nhonypandy ddydd Mercher.

Roedd e yn cael ei adnabod fel 'Gordon' ac yn ddyn yr oedd nifer yn adnabod yn y gymuned leol yn Nhrewiliam.

Roedd yn chwarae rhan flaenllaw gyda Byddin yr Iachawdwriaeth gan chwarae sawl offeryn yn ogystâl â dysgu nifer o'r aelodau ieuengaf.

Mae ei chwaer wedi rhoi teyrnged iddo: "Mae Gordon wastad wedi bod yn frawd 'mawr' i fi. Roedd e'n cael ei garu gan bawb oedd yn dod i gysylltiad ag ef.

Fe fyddai yn gwneud unrhyw beth i unrhyw un ac mi oedd wastad yn mynd a phobl i lefydd yn ei gar. Mi fydd yna wagle mawr yn ein bywydau nawr ei fod ef wedi mynd."

Y ddamwain

Digwyddodd y ddamwain toc wedi naw fore Mercher ar yr A4119 rhwng Trewiliam a Thonypandy.

Fe darodd tri cherbyd yn erbyn ei gilydd gan gynnwys Vauxhall Meriva glas Mr Williams.

Fe fu farw yn syth ac fe gafodd merch 14 oed oedd yn teithio gydag e ei chludo i Ysbyty Brenhinol Morgannwg gyda man anafiadau.

Mae hi bellach wedi cael gadael yr ysbyty.

Mi gafodd dyn 75 oed oedd yn gyrru Peugeot aur anafiadau difrifol ac mae ef yn parhau mewn cyflwr sefydlog yn yr ysbyty.

Doedd gyrrwr y trydydd car ddim wedi ei anafu.

Mae'r heddlu yn gofyn i lygaid dystion neu unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu gyda nhw trwy ffonio 101 neu Taclo'r Tacle ar 0800 555 11.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol